Prof. dr Vukica Jovanović


Nedostaje slika

dr Vukica Jovanović

Gostujući profesor


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeGostujući profesor

Dr. Vukica Jovanović je diplomirala septembra 2001 godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na departmanu za Industrijsko inženjerstvo i menadžment na usmerenju Mehatronika, robotika i automatizacija. Za vreme svojih studija bila je član prvog tima iz robotike Univerziteta u Novom Sadu na Evropskom takmičenju u robotici Eurobot. Takođe je radila u fabrici aviona u Vitoriji, Španija u okviru IAESTE razmene studenata i boravila na Mašinskom fakultetu u Ljubljani, Slovenija u okviru istog programa. Magistrirala je februara 2006. godine na istom fakultetu i departmanu, usmerenje Proizvodni sistemi. Na Fakultetu tehničkih nauka je radila od septembra 2001. do avgusta 2006. kao asistent i predavala sedam predmeta na departmanima za Industrijsko inženjerstvo i menadžment i Mehatornika. Avgusta 2006. godine se zaposlila kao istraživač na Purdue University, West Lafayette, Indijana, Sjedinjene Američke Države gde je radila do doktoriranja, do decembra 2010. godine. Od januara 2011 do jula 2012 je radila kao Docent na Trine University, Angola, Indijana, Sjedinjene Američke Države na departmanu Design Engineering Technology gde je predavala pet različitih predmeta i u školi profesionalnih studija na magistarskim studijama gde je držala dva kursa iz oblasti Liderstva u internacionalnom okruženju. Od jula 2012 je docent na Old Dominion University, Norfolk, Virdžinija gde predaje predmete iz oblasti Mechanical Engineering Technology, oblast istraživanja - Mehatronika. Zajedno sa dva druga profesora sa Elektrotehnike, vodi tim studenata na takmičenju iz autonomnih robota IEEE SouthEast Con koje će se održati u aprilu u Floridi, SAD i kao predstavnik IAESTE-a za svoj unirzitet. Koautor je dva udžbenika, jednog na Fakultetu tehničkih nauka, drugog na Fakultetu za prizvodni menadžment u Kruševcu. Ima objavljeno jedno poglavlje u knjizi, četiri naučna rada, 37 konferencijskih radova, dva tehnička izveštaja i sedam poster prezentacija na konferencijama. Radila je u fabrici aviona, konsultantskoj inženjerskoj firmi. Bavi se istraživanjem u oblasti mehatornike, upravljanja životnim ciklusom proizvoda, digitalne proizvodnje i montaže. 

NazivU Ustanovi
Automatizacija postupaka projektovanja tehnoloskih montaznih sistema primenom aplikativnog softvera Pro/Engineer

Diploma

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2001

Prilog automatizaciji postupaka projektovanja tehnoloških montažnih sistema

Magistratura

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2006

Ispitivanje uticaja koje zahtevi vezani za ekološku podobnost proizvoda imaju na projektovanje mehatroničkih proizvoda i njihovu implementaciju kroz Upravljanje životnim ciklusom proizvoda

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Purdue University

2010

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuOstojić G., Stankovski S., Tarjan L., Šenk I., Jovanović V.: Development and Implementation of Didactic Sets in Mechatronics and Industrial Engineering Courses, International Journal of Engeneering Education, 2010, Vol. 26, No 1, pp. 2-8, ISSN 0949-149X
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJovanovic, V., DeAgostino, T.H., Thomas, M.B., Trusty II, R.T. Educating engineering students to succeed in a global workplace, 2012, ASEE Annual Conference and Exposition, Conference Proceedings
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOstojić G., Jovanović V., Stankovski S., Lazarević M.: RFID Product and Part Tracking for the Preventive Maintenance, 4. ASME International Manufacturing Science and Engineering Conference (MSEC), West Lafayette: American Society of Mechanical Engineeris (ASME), 4-7 Oktobar, 2009, ISBN 978-0-7918-3859-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJovanović V., Savić B.: Determining the Optimal Interval for the Technical Diagnostics of Bearings, 4. ASME International Manufacturing Science and Engineering Conference (MSEC), West Lafayette: American Society of Mechanical Engineers (ASME), 4-7 Oktobar, 2009, ISBN 9780791843611
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJovanović V.: An Overview of Possible Integration of Green Design Principles into Mechatronic Product Development through Product Lifecycle Management, 4. ASME International Manufacturing Science and Engineering Conference (MSEC), West Lafayette: American Society of Mechanical Engineers (ASME), 4-7 Oktobar, 2009, ISBN 9780791843611
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJovanović V., Ncube L.: The Curriculum as a Product: The Application of PLM to the Comprehension Collaborative Design Education Project, 7. Annual ASEE Global Colloquium in Engineering Education, Cape Town: American Society of Engineering Education (ASEE), 1 Januar, 2008
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJovanović V., Tomović M., French M.: Collaborative Product Design and Realization In Mechanical Engineering Technology Curricula, 115. Annual ASEE Conference
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJovanović V., Tomović M.: A Competency Gap in the Comprehensive Design Education, 115. Annual ASEE Conference
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLazarević M., Ostojić G., Jovanović V., Stankovski S.: Implementation of RFID Technology in Disassembly Systems, 2. International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production (CARV), Toronto: Intelligent Manufacturing Systems (IMS) Centre, University of Windsor, Canada, 22-24 Jun, 2007, pp. 1191-1200, ISBN 978-0-9783187-0-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLazarević M., Ostojić G., Jovanović V., Stankovski S.: Implementation of RFID Technology in Disassembly Systems, 2. International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production (CARV), Toronto: Intelligent Manufacturing Systems (IMS) Centre, University of Windsor, Canada, 22-24 Jun, 2007, pp. 1191-1200, ISBN 978-0-9783187-0-3
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaJovanović V., Filipović S., Ostojić G., Stankovski S., Lazarević M.: Analysis of Possible Use of Identification Technologies in Disassembly, Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, 2009, Vol. 7, No 1, pp. 81-82, ISSN 0354–2025, UDK: 658.515
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaOstojić G., Lazarević M., Jovanović V., Stankovski S., Ćosić I.: Design Process in the Assembly and Disassembly Systems Using RFID Technology , Journal for Fluid Power, Automation and Mechatronics – Ventil, 2006, Vol. 6, pp. 385-389, ISSN 1318-7279
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaStankovski S., Ostojić G., Jovanović V., Stevanov B.: Using RFID Technology in Collaborative Design, Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, 2006, Vol. 4, No 1, pp. 75-82, ISSN 0354-2025, UDK: 681.518:65.011.56
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaOstojić G., Lazarević M., Jovanović V., Stankovski S., Ćosić I.: RFID Tehnology Use In Assembly and Disassembly Processes , Journal for Fluid Power, Automation and Mechatronics – Ventil, 2006, Vol. 6, No 12, pp. 385-389, ISSN 1318-7279, UDK: 62-82 62-85 62-31/33 681.523
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Gostujući profesorMehatronika, robotika i automatizacijaFakultet tehničkih nauka10.11.2012.