Predmet: Biomedicinsko inženjerstvo u kognitivnim neuronaukama (12 - BMI115)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastElektrična merenja i metrologija
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 19.10.2012..

Sticanje znanja iz oblasti biomedicinskog inženjerstva u kognitivnim neuronaukama.
razumevanje osnova kognitivnih neuronauka: razumevanje principa rada i upotrebe biomedicinske instrumentacije u kognitivnim neuronaukama; sposobnost rada u interdisciplinarnom timu biomedicinskih inženjera, lekara i psihologa na razumevanju i rešavanju problema vezanih za primenu biomedicinske instrumentacije u kognitivnim neuronaukama; sposobnost pretraživanja relevantne literature i drugih oblika informacija iz oblasti biomedicinske instrumentacije u kognitivnim neuronaukama i sposobnost prezentacije rezultata istraživanja; dobro poznavanje i razumevanje primene elektrotehnike i računarstva u biomedicinskoj instrumentaciji u kognitivnim neuronaukama.
Kognitivne neuronauke: poreklo, nastanak i oblasti istraživanja. Primena saznanja iz kognitivnih neuronauka. Značaj neuroloških ispitivanja za kognitivne neuronauke. Metode ispitivanja funkcionisanja nervnog sistema. Metode ispitivanja na mozgu. Neuralne osnove procesa viđenja. Uloga sinaptičkih promena u procesima konsolidacije. Neuralne osnove operativne i dugotrajne memorije. Neurološki zasnovani poremećaji memorijskog sistema. Neuralne osnove simboličkog funkcionisanja. Neurološki zasnovani poremećaji produkcije i razumevanja jezika. Neuralne osnove svesti i sna. Neuralne osnove poremecaja svesti i sna. Lokalistički i holistički pogledi na funkcionisanje mozga. Uređaji i sistemi koji se primenjuju u kognitivnim neuronaukama. Elektoencefalografi i primena elektroencefalografije u kognitivnim neuronaukama. Magnetoencefalografi i primena magnetoencefalografije u kognitivnim neuronaukama. Uređaji za merenje evociranih potencijala i ERP (potencijala vezanih za događaje) i njihova primena u kognitivnim neuronaukama. Funkcionalni MR (magnetno-rezonantni) uređaji i njihova primena u kognitivnim neuronaukama. Uređaji za transkranijalnu magnetnu stimulaciju i njihova primena u kognitivnim neuronaukama. Uređaji za pozitronsku emisionu tomografiju (PET) i njihova primena u kognitivnim neuronaukama. SPECT (Single-photon emission computed tomography) uređaji i njihova primena u kognitivnim neuronaukama. NIRS (Near-infrared spectroscopy) uređaji i njihova primena u kognitivnim neuronaukama. Elektomiografi i primena elektromiografije u kognitivnim neuronaukama. Eye-tracking uređaji i njihova primena u kognitivnim neuronaukama. Uređaji za mikroneurografiju i njihova primena u kognitivnim neuronaukama. Primena saznanja iz kognitivnih neuronauka u Brain Computer Interface sistemima. Laboratorijski praktikum iz merenja u kognitivnim neuronaukama.
Predavanja, auditorne, laboratorijske vežbe, konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
National Research Council (U.S.). Committee on Military and Intelligence Methodology for Emergent Neurophysiological and Cognitive/Neural Science Research in the Next Two Decades.Emerging cognitive neuroscience and related technologies2008National Academies PressEngleski
Ward, J.The student’s guide to cognitive neuroscience2006Psychology pressEngleski
P. SoviljStohastičko digitalno merenje EEG signala2010Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
A. Lay-EkuakilleAdvances in Biomedical Sensing, Measurements, Instrumentation and Systems2009SpringerEngleski
A. KostićKognitivna obrada informacija2006Zavod za udžbenike i nastavna sredstva BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Predmetni projekatdada30.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Sovilj dr Platon
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ković dr Vanja
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Pjevalica dr Nebojša
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Pjevalica dr Nebojša
Redovni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Bulat Marina
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe