Predmet: Efektivni menadžment (06 - IS001)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastProizvodni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Upoznavanje sa pojmovima, metoda i tehnika naučnog menadžmenta upotrebljivih u različitim procesima rada u cilju postizanja efektivnog i efikasnog poslovanja, nezavisno od toga da li se radi o proizvodnim ili uslužnim sistemima.
Osposobljenost studenata za razumevanje i primenu efektivnog menadžmenta u rešavanju praktičnih problema, sposobnost prilagođavanja promenama u okolini i holističko sagledavanje sistema uvažavajući sve specifičnosti posmatrane delatnosti.
Uvod. Osnovni pojmovi efektivnog menadžmenta. Menadžment kao veština, nauka i profesija. Interdisciplinarnost menadžmenta. Principi i pristup inženjerskog menadžmenta. Proces rada. Specifičnosti i razlike između industrijske proizvodnje i pružanja usluga. Specifičnosti pružanja usluga u zavisnosti od delatnosti (obrazovanje, zdravstvo, bankarstvo, javna uprava itd). Osnove planiranja, proces planiranja, odlučivanje. Organizovanje, dizajniranje organizacione strukture, modeli organizacione strukture. Upravljanje resursima i uslužnim procesima. Uloga komuniciranja u upravljanju, značaj motivacije u upravljanju, liderstvo kao determinanta inženjerskog menadžmenta.
Nastava se odvija kroz predavanja i auditorne vežbe. Vežbe obuhvataju interaktivnu obradu primera efektivnog menadžmenta. Studenti u manjim grupama rade konkretan projektni zadatak koji za cilj ima primenu stečenog znanja. Završni ispit se izvodi pismeno u vidu testa. Uslov da student izađe na završni ispit je da uspešno uradi projektni zadatak.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Dragutin ZelenovićInteligentno privređivanje i efektivni menadžment2007Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Simeunović N., Lalić B.Operacioni menadžment2016FTN – Novi SadSrpski jezik
Chuck WilliamsEffective management2013Mason, OH : South-Western Engleski
Harry A SultzHealth Care USA: Understanding Its Organization and Delivery 2016Jones & Bartlett Publishers PublishedEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na predavanjimadada10.00
Seminarski raddada50.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Simeunović dr Nenad
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lalić dr Bojan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Leber dr Marjan
Gostujući profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Šević dr Dragoljub
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stefanović dr Darko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bojanić dr Ranko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Tasić dr Nemanja
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Sremčev dr Nemanja
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Tepić dr Goran
Docent

Auditorne vežbe