Predmet: Digitalna elektronika (12 - ETI14)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastElektronika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 23.10.2012..


Predmeti kojima je preduslov predmet Digitalna elektronika

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Projektovanje složenih digitalnih sistemadada
Sticanje osnovnih znanja iz oblasti digitalne elektronike: načina prikazivanja logičkih funkcija, minimizacije logičkih funkcija i realizacije osnovnim logičkim kolima. Povezaće se osnovna teoretska znanja iz Bulove algebre sa praktičnim aspektima analize i realizacije kombinacionih i sekvencijalnih digitalnih mreža.
Student koji uspešno savlada gradivo iz ovog predmeta biće u stanju:- da uspešno predstavi logičke funkcije na razne načine;- da analizira rad i obavi sintezu jednostavnih kombinacionih i sekvencijalnih digitalnih mreža;- da uspešno koristi osnovne digitalne funkcionalne blokove- da proširi kapacitet osnovnih digitalnih funkcionalnih blokova, ako je to potrebno.
Uvod u digitalnu obradu signala. Načini predstavljanja logičkih funkcija. Minimizacija potpuno i nepotpuno definisanih logičkih funkcija. Realizacija logičkih funkcija zadatim tipom logičkih kapija. Analiza rada kombinacionih mreža. Lečevi i flipflopovi. Analiza i sinteza sinhronih sekvencijalnih mreža realizovanih flipflopovima. Osnovni kombinacioni funkcionalni blokovi (koderi, dekoderi, konvertori kodova, multiplekseri, demultiplekseri, kombinacione aritmetičke-logičke jedinice. Osnovni sekvencijalni funkcionalni blokovi (registri, brojači). Osnove programabilnih kombinacionih i sekvencijalnih komponenti.
Predavanja; auditorne vežbe; laboratorijske vežbe; konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
M. NikolićDigitalna elektronika (skripta)2011Srpski jezik
M. Damnjanović, L. NađZbirka rešenih zadataka iz digitalne elektronike2007FTNSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nikolić mr Milan
Predavač

Predavanja
Nedostaje slika

Babković dr Kalman
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Brkić dr Miodrag
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Milosavljević Vladimir
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bajić dr Jovan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Joža Ana
Naučni saradnik

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Nikolić mr Milan
Predavač

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Babković dr Kalman
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Brkić dr Miodrag
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Bajić dr Jovan
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Milosavljević Vladimir
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Joža Ana
Naučni saradnik

Laboratorijske vežbe