Predmet: Matematika (12 - ETI01)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz Algebre i Matematičke analize.
Stečena znanja koristi u daljem obrazovanju i u stručnim predmetima pravi i rešava matematičke modele iz stručnih predmeta koristeći pređeno gradivo iz Algebre i Matematičke analize.
Teorijska nastava (predavanja): Polje realnih i polje kompleksnih brojeva. Polinomi i racionalne funkcije. Matrice i determinante. Sistemi linearnih jednačina. Vektori. Analitička geometrija u R^3. Brojni niz. Brojni red.Praktična nastava (vežbe): Na vežbama se rade odgovarajući primeri sa teorijske nastave kojim se uvežbava dato gradivo, a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva.
Predavanja; Numeričko-računske vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Izlaganje teoretskog dela propraćeno je odgovarajućim primerima koji doprinose razjašnjenju teoretskog dela gradiva. Na računskim vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku sledeća 2 dela (prvi deo: Polje realnih i polje kompleksnih brojeva; polinomi i racionalne funkcije; matrice i determinante; sistemi linearnih jednačina; drugi deo: Vektori. Analitička geometrija u R^3.Brojni nizovi i redovi.). Usmeni i pismeni deo završnog ispita su eliminatorni.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kovačević I., Ralević N.Matematička analiza 1 (uvodni pojmovi i granični procesi),2007Symbol, Novi SadSrpski jezik
Nikić J., Čomić L.Matematika 12001Fakultet tehničkih nauka, Symbol, Novi SadSrpski jezik
Ralević N. M.Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz Matematike 12005Symbol, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Grujić mr Gabrijela
Predavač

Predavanja
Nedostaje slika

Bajić Papuga Buda
Docent

Auditorne vežbe