Predmet: Fizika (17 - E215)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena fizika
MultidisciplinarnaNe
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Sticanje osnovnih znanja iz fizike.
Stečena znanja omogućavaju razumevanje fizičkih procesa na kojima se zasniva rad računara i drugih tehničkih uređaja.
Kinematika i dinamika translatornog i rotacionog kretanja. Sila. Njutnovi zakoni i zakoni održanja. Gravitaciono polje. Harmonijske oscilacije. Specijalna teorija relativnosti. Osnovi fizike plazme (fuzija). Osnovi mehanike fluida. I i II princip termodinamike. Fazni prelazi. Maksvel-Bolcmanova raspodela. Fizička kinetika. Difuzija, prenos toplote i viskoznost. Talasno kretanje; mehanički i elektromagnetni talasi. Talasna i geometrijska optika. Osnovi kvantne fizike. Šredingerova jednačina i njena primena. Fermi-Dirakova statistika i primena na poluprovodnike. Elementi fizike čvrstog stanja.
Predavanja; laboratorijske vezbe; računske vežbe; konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen odgovarajućim primerima koji ilustruju primenu teorije na rešavanje zadataka. Laboratorijske vežbe obuhvataju eksperimente iz oblasti koje su obuhvaćene planom i programom. Na računskim vežbama rade se karakteristični zadaci i produbljuje se gradivo izloženo na predavanjima. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Delovi gradiva koji predstavljaju logičke celine mogu se polagati u toku izvođenja nastavnog procesa preko kolokvijuma. Završni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Pismeni deo ispita je eliminatoran.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Budinski-Petković, Lj.Fizika2008Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Grupa autoraZbirka rešenih zadataka iz fizike : deo 12004Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Grupa autoraZbirka rešenih zadataka iz fizike : deo 22005Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Lj. Budinski-Petković, M. Vučinić-Vasić, D. IlićPraktikum laboratorijskih vežbi iz fizike2005Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Završni ispit - I deoneda35.00
Završni ispit - II deoneda35.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Budinski-Petković dr Ljuba
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lončarević dr Ivana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Beljin-Čavić Milica
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Ilić Strahinja
Asistent sa doktoratom

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Zečević Milka
Asistent

Računarske vežbe