Predmet: Uvod u studije tehnike (17 - ASO)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaDa
ESPB4
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Upoznavanje sa osnovnim principima: nauka o silama, kretanju i deformacijama tela pod dejstvom sila, o energiji, transformaciji energije, prostiranju elektromagnetskog polja, struji i naponu, prostiranju svetlosti i zvuka, signalima, te prenosu signala kroz razumevanje osnovnih pojmova, terminologije i upotrebe tih pojmova u učenju da se problem postavi i da se problem reši. Upoznavanje sa principima inženjerske argumentacije i donošenja odluka.
Poznavanje alata kojim se u tehnici, na bazi fundamentalnih fizičkih i inženjerskih principa, obezbeđuju numerički odgovori na pitanja kako, zašto i koliko, i jezika sa kojim će se osnovnim pojmovima lako komunicirati i rukovati što bitno olakšava postavku i rešavanje problema, kreativno razmišljanje i nastavak samostalnog učenja ako za to bude potrebe.
Stanja, atributi i promene stanja i jednačine koje vezuju promene stanja u tehnici. Objekti i atributi kretanja. Uzroci kretanja i deformacije tela. Njutn-Ojlerove aksiome i princip određenosti Njutn-Laplasa za kretanje u Euklidovom prostoru. Konstitutivne relacije. Zadaci Mehanike. Tipovi, analiza deformacija i dimenzionisanje linijskih nosača. Osnovni pojmovi i problemi u elektrotehnici, elektronici i telekomunikacijama: pojam polja i prostiranja talasa, elektromagnetsko polje, svetlost, električna karakterizacija i podela materijala, pojmovi struje i napona, prostiranje zvučnih talasa, akustičko-elektromagnetske analogije, metamaterijali, cloacking.
Deduktivni metod. Veoma pažljiva selekcija primera koji ilustruju primenu teorije u analizama kako se prave i kako koriste stvari kojima se ljudi služe, zašto se nešto može uraditi na neki način a ne može na neki drugi, zašto je neka tehnika superiornija u odnosu na ostale.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Markeev A. P.Teorijska mehanika1999Nauka, MoskvaSrpski jezik
Russell C. HibbelerEngineering Mechanics: Statics & Dynamics (14th Edition)2015Pearson, NjujorkEngleski
Kane T. R.; Levinson D. A.Dynamics: theory_and_applications1985Mcgraw-Hill Series in Mechanical EngineeringEngleski
Pozar, D.Microwave engineering2011John Willey, NjujorkEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Žigić dr Miodrag
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Đurić dr Nikola
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kljajić dr Dragan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Balać Sonja
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kljajić dr Dragan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe