Predmet: Metode analize rizika (17 - URZP60)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastUpravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
MultidisciplinarnaDa
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2011..

Sticanje naprednih akademskih znanja o kvalitativnim, polukvantitativnim i kvantitativnim metodama za analizu ruzika i osposobljavanje studenata za primenu ovih metoda.
Studenti poseduju napredna akademska znanja o kvalitativnim, polu-kvantitativnim i kvantitativnim metodama analize rizika. Sposobni su za rešavanje problema različitih nivoa složenosti kako samostalno, tako i u komunikaciji i interakciji sa drugima. Preduzimljivi su i mogu voditi projekte različite složenosti poštujući etičke standarde svoje profesije. Imaju pozitivan odnos prema celoživotnom učenju i ličnom i profesionalnom razvoju.
Nomenklatura rizika. Komponente funkcije rizika. Indikatori i indeksi. Kvantitativne i kvalitativne metode procene. Metode za proračun parametara hazarda. Modeli za procenu ranjivosti. Procena izloženosti, žilavosti, izdržljivosti. Metode za procenu štete. Veza između neodređenosti i rizika. Ljudski faktor i rizici. Objektivnost u proceni rizika. Subjektivnost u proceni rizika. Analiza rizika i društvo.
Predavanja, vežbe, konsultacije. Teorijski deo gradiva se izlaže na predavanjima kroz prezentacije pojedinih tematskih jedinica, praćen odgovarajućim primerima iz prakse radi lakšeg sagledavanja i razumevanja. Na vežbama se gradivo obrađuje kroz rešavanje praktičnih problema uz aktivno učešće studenata. Pored predavanja i vežbi, redovno se održavaju konsultacije kako bi se studentima dali odgovori na dodatna pitanja vezana za gradivo.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Proske, D.Catalogue of Risks Natural, Technical, Social and Health Risks2008Springer, BerlinEngleski
Vujović, R.Upravljanje rizicima i osiguranje2009Univerzitet SingidunumSrpski jezik
Ang, A.H. and W.H. TangProbability Concepts in Engineering: Emphasis on Applications to Civil and Environmental Engineering2006John Wiley & SonsEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bulajić dr Borko
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kočetov-Mišulić dr Tatjana
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Nožica Tanja
Asistent

Auditorne vežbe