Asistent Tanja Nožica


Nedostaje slika

Tanja Nožica

Asistent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Rođena je 13.1.1996. godine u Novom Sadu, Srbija. Odrasla je u Novom Sadu, gde je završila osnovnu školu Đorđe Natošević, a zatim i srednju školu - Gimnazija "Isidora Sekulić", sa Vukovom diplomom. Tokom srednje škole je osvojila treću nagradu na EuroMath Međunarodnoj konferenciji mladih matematičara koja je održana u Nikoziji, Kipar 2014. godine.

Osnovne akademske studije je upisala 2015. godine na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, odsek Građevinarstvo.

Za vreme osnovnih studija bila stipendista "Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu", "Dositejeve stipendije" i "stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja". Takođe je tokom studija primala nagrade Fakulteta tehničkih nauka za izvanredna postignuća tokom studija za sve četiri godine.

16.7.2019. godine je završila kao prva u generaciji osnovne akademske studije sa prosečnom ocenom 9,86, a diplomski rad odbranila na modulu Konstrukcije, sa temom: „Projekat čelične konstrukcije prema Evrokod standardima “, sa najvišom ocenom (10).

Master akademske studije je upisala 2019. godine na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, odsek Građevinarstvo - smer Konstrukcije. Za vreme master studija bila je stipendista "Dositejeve stipendije". Master studije je završila 22.10.2021 sa prosečnom ocenom 10,0, a master rad je odbranila sa temom: „Modul za dimenzionisanje čeličnih konstrukcija u akademskom softveru Matrix 3D“, sa najvišom ocenom (10).

U zvanje saradnika u nastavi izabrana je 2020. godine. Tokom master studija napisala je dva naučna rada, od kojih je jedan rad objavljen u časopisu kategorije M24. Na Simpozijumu Društva Građevinski Konstruktera Srbije dobila je nagradu za najbolji naučni rad mladih istraživača.

Pored fakulteta radila je i na izradi projekata konstrukcije kao projektant ili saradnik. Reprezentativni projekti: Projekat konstrukcije stadiona u Leskovcu (2021), Projekat podkonstrukcije AB ploče u prizemlju, Park Novi (2021), Projekat konstrukcije poslovnog objekta Playrix (2021), Projekat konstrukcije rezervoara za hidrolizu za biogas, Sunoko (2021).

Na Fakultetu tehničkih nauka 2021. godine upisala je doktorske studije.

U zvanje asistenta za užu naučnu oblast Konstrukcije u građevinarstvu, birana je 2021. godine. Angažovana je na predmetima : Metalne konstrukcije 1, Metalne konstrukcije 2, Spregnute konstrukcije i Noseće konstrukcije 1.

Govori engleski i španski i služi se francuskim jezikom.

Asistent-Master
05.11.2021.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.10.2020.04.11.2021.Departman za građevinarstvo i geodeziju
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentKonstrukcije u građevinarstvuFakultet tehničkih nauka05.11.2021.
Saradnik u nastaviKonstrukcije u građevinarstvuFakultet tehničkih nauka01.10.2020.