Informacije
Odgovorna lica
Nedostaje slika

Bradić Biljana

 Šef Službe za međunarodnu saradnju
Šta su to programi razmene?

Programi razmene predstavljaju mogućnosti za studente Fakulteta tehničkih nauka da određeni period svojih studija provedu na nekom od partnerskih univerziteta, upoznaju kulturu zemlje u kojoj borave, steknu nova znanja i veštine, itd....