Predmet: Geoinformacioni sistemi (06 - AU54)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastAutomatika i upravljanje sistemima
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Sticanje osnovnih i primenjenih znanja iz oblasti geomatike, geoinformatike i geoinformacionih sistema. Upoznavanje sa aktuelnim GIS alatima i obalstima primene GIS-a.
Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema korišćenjem geoinformacionih tehnologija.
Predavanja: Mesto i uloga geoinformacionih sistema (GIS). Uvod u GIS. Osnovni pojmovi i terminologija. Infrastruktura geoprostornih podataka. Prostorni referentni okviri. Modeliranje prostornih objekata, GIS model podataka, rasterski i vektorski modeli, geometrija, topologija i topografija prostora. Dekompozicija elemenata prostora. Arhitektura GIS sistema. Baze podataka o prostoru. Interpretacija i prezentacija podataka o prostoru. Uvod u vizuelizaciju geoprostornih podataka. Prostorne analize. GIS alati. Standardizacija u oblasti geoinformacionih sistema i tehnologija – OpenGis, ISO TC211. Servisno orijentisana arhitektura GIS-a - troslojna arhitektura. Primena standarda u realizaciji GIS sistema. Primene GIS sistema u različitim oblastima. Vežbe: Upoznavanje sa GIS alatima. Primena GIS alata za vizuelizaciju geoprostornih podataka i prostorne analize. Upoznavanje sa standardima.
Oblici nastave: predavanja; računarske vežbe; konsultacije; samostalna izrada obaveznih zadataka. Provera znanja: vođena i samostalna izrada obaveznih zadataka; testovi u pisanoj formi; završni ispit – u usmenom obliku.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
C. Jones Geographical Information Systems and Computer Cartography 1997 Pearson Education Inc. Engleski
S. Shekhar, S. Chawla Spatial Databases: A Tour 2003 Pearson Education Inc. Engleski
Peter A. Burrough, Rachael A. McDonnellPrincipi geografskih informacionih sistema2006Građevinski fakultet BeogradSrpski jezik
Keith R. McCloyResource Managament Information Systems Remote Sensing, GIS and Modelling2006Taylor & FrancisEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Odbranjene računarske vežbedada10.00
Odbranjene računarske vežbedada10.00
Odbranjene računarske vežbedada10.00
Odbranjene računarske vežbedada10.00
Odbranjene računarske vežbedada10.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Govedarica dr Miro
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Radulović dr Aleksandra
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kamenko Ilija

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Novković Teodora

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Terzić Branko
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Lazić Krsto
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Lazić Jelena
Asistent

Računarske vežbe