Asistent Krsto Lazić


Nedostaje slika

Krsto Lazić

Asistent


Telefon+381656223274
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Diplomirao 2013. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, sa diplomskim-master radom pod nazivom "Jedno rešenje kontrole bezbednosti pristupa sadržajima na prijemniku digitalnog televizijskog signala zasnovanog na Android platformi". U zvanje asistenta na Univerzitetu u Novom Sadu promovisan je 2015. godine. Istraživački interes je usmjeren ka namenskim sistemima baziranim na arhitekturama sa ograničenim resursima, audio/video tehnologiji, komunikacionim protokolima i međuračunarskim komunikacijama. Od stranih jezika tečno govori engleski.

Asistent
01.02.2015.
Trenutno nema istorijskih podataka o članstvu zaposlenog!
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentRačunarska tehnika i računarske komunikacijeFakultet tehničkih nauka01.02.2018.
AsistentRačunarska tehnika i računarske komunikacijeFakultet tehničkih nauka01.02.2015.