Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer građevinarstva (Mast. inž. građ.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Građevinsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Betonske konstrukcije inženjerskih objekata320005
Izborna pozicija 1320005
Izborna pozicija 2320005
Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija311006
Seizmička analiza konstrukcija320006

Godina: 1, Semestar: Letnji

Izborna grupa 1220004
Izborna grupa 2220004
Stručna praksa000033
Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama - master rada0008013
Izrada i odbrana master rada000099
 Dokumenta