doc. Drago Žarković


Nedostaje slika

Drago Žarković

Docent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Rođen je 25.11.1985. u Zadru. Osnovnu školu "Đorđe Natošević" je završio u Novom Sadu kao odličan učenik sa Vukovom diplomom 2000. godine, a srednju tehničku školu "Jovan Vukanović" u Novom Sadu, kao građevisnki tehničar visokogradnje je završio 2004. godine. Diplomirao je na Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, na studijskom programu građevinarstvo-konstrukcije sa prosečnom ocenom 9,00. Diplomski-master rad sa temom “Računarski program za statičku analizu i dimenzionisanje armiranobetonskih konstrukcija” odbranio 2009. godine, prvi u generaciji.
Od 2009. do 2015. je radio kao stalno zaposleni u projektnom birou u Novom Sadu. Radio na projektima industrijskih armiranobetonskih i čeličnih konstrukcija (naftna industrija, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, objekti za preradu i skladištenje žitarica) i stambenijh armiranobetonskih objekata.
Kompletirao program za statičku analizu, proračun izvijanja i modalnu analizu konstrukcija, metodom konačnih elemanata, sačinjene od linijskih, površinskih i prostornih elemenata i objavio studentsku verziju programa.
Od 2015. godine radi kao stalno zaposleni na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu u svojstvu asistenta na predmetima Betonske konstrukcije, Teorija betonskih konstrukcija, Montažne betonske konstrukicje.

Docent
01.10.2021.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent01.10.2015.30.09.2021.Katedra za konstrukcije
NazivU Ustanovi
Računarski program za statičku analizu i dimenzionisanje armiranobetonskih konstrukcija

Master rad

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiŽarković D., Jovanović Đ., Vukobratović V., Brujić Z.: Convergence improvement in computation of strain-softening solids by the arc-length method, Finite Elements in Analysis and Design, 2019, Vol. 164, pp. 55-68, ISSN 0168-874X
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuJovanović Đ., Žarković D., Vukobratović V., Brujić Z.: Hysteresis model for beam-to-column connections of steel storage racks, Thin-Walled Structures, 2019, Vol. 142, No 2019, pp. 189-204, ISSN 0263-8231
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStarčev-Ćurčin A., Rašeta A., Malešev M., Kukaras D., Radonjanin V., Šešlija M., Žarković D.: Experimental Testing of Reinforced Concrete Deep Beams Designed by Strut-And-Tie Method, Applied Sciences, 2020, Vol. 10, No. 18, pp. 1-23, ISSN 2076-3417
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomJovanović Đ., Žarković D., Brujić Z., Lađinović Đ.: FIBER BEAM-COLUMN ELEMENT IMPLEMENTATION IN ACADEMIC CAD SOFTWARE MATRIX 3D, Građevinski materijali i konstrukcije, 2017, Vol. 2, No 60, pp. 57-77, ISSN 2217-8139, UDK: 624.072.2/.3:004.4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŽarković D., Brujić Z., Lađinović Đ.: Application of Ottosen’s Constitutive Model to Flexural Failure of RC Beams, 3. State and trends of civil and environmental engineering E-GTZ, Tuzla, 2-4 Jun, 2016, pp. 261-268, ISBN 2490-2535
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStarčev-Ćurčin A., Lađinović Đ., Rašeta A., Brujić Z., Žarković D.: RC Plane Girder Strut-and-Tie Optimization According to Reinforcement Amount and Layout, 7. iNDiS, Novi Sad, 25-27 Novembar, 2015, ISBN 978-86-7892-750-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStarčev-Ćurčin A., Malešev M., Kukaras D., Rašeta A., Žarković D.: ANALYSIS AND DESIGN OF RC DEEP BEAM USING THE "ST METHOD" PROGRAM, 5. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Građevinski fakultet u Subotici, 21-22 April, 2017, pp. 209-218, ISBN 978-86-80297-68-2, UDK: 624.072.2.012.45
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStarčev-Ćurčin A., Rašeta A., Lađinović Đ., Žarković D.: Impact of the Opening Position onto the Behaviour of a Reinforced Concrete Deep Beam, 8. Simpozijum 2016 Društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/I, 15-17 Septembar, 2016, pp. 192-197, ISBN 978-86-7892-839-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJovanović Đ., Žarković D., Brujić Z., Lađinović Đ.: Fiber Beam-Column Element Implementation in Academic Software Matrix 3D, 8. Simpozijum 2016 Društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije, 15-17 Septembar, 2016, pp. 567-576, ISBN 978-86-7892-839-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŽarković D., Jovanović Đ., Vukobratović V., Brujić Z.: A New Constitutive Model for Beam-to-Column Connections of Steel Storage Racks, 6. Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija, Kraljevo: Savez građevinskih inženjera Srbije, 13-15 Jun, 2018, pp. 295-302, ISBN 978-86-88897-11-2, UDK: 624.014.2.042.7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJovanović Đ., Vukobratović V., Žarković D.: An Overview of the Seismic Design of Steel Storage Racks, 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 8-10 Jun, 2017, pp. 1-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŽarković D., Jovanović Đ., Starčev-Ćurčin A., Nadaški D.: Concrete creep implementation into the Ottosen's constitutive model, 14. iNDiS, Novi Sad: Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka-Novi Sad, 21-23 Novembar, 2018, pp. 329-337, ISBN 978-86-6022-105-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJovanović Đ., Žarković D., Dobrić J.: Design and application of cold-formed thin-walled members, 8. iNDiS, Novi Sad, 21-23 Novembar, 2018, pp. 125-134, ISBN 978-86-6022-105-8
(M53) Rad u naučnom časopisuŽarković D.: Računarski program za statičku analizu i dimenzionisanje armiranobetonskih konstrukcija, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2009, No 5/2009, pp. 1587-1590, ISSN 0350-428X
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniJovanović Đ., Žarković D., Lađinović Đ.: O Evrokodovim pravilima dimenzionisanja momentnih veza sa čeonom pločom, 15. Kongres društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije, 6-8 Septembar, 2018, pp. 488-497, ISBN 978-86-6022-069-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŽarković D., Jovanović Đ., Brujić Z., Lađinović Đ.: CDPM2 Model betona u formulaciji 3D konačnih elemenata pri cikličnom opterećenju, 15. Kongres društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije, 6-8 Septembar, 2018, pp. 349-358, ISBN 978-86-6022-069-3
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentKonstrukcije u građevinarstvuUniverzitet u Novom Sadu01.10.2021.
AsistentKonstrukcije u građevinarstvuFakultet tehničkih nauka01.10.2018.
AsistentKonstrukcije u građevinarstvuFakultet tehničkih nauka01.10.2015.