Predmet: Elektronsko poslovanje (12 - IM1026)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastProizvodni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj predmeta predstavlja osposobljavanje studenata za razumevanje, oblikovanje, uspostavljanje i vođenje procesa elektronskog poslovanja uz predhodnu proveru stanja sistema i podizanje nivoa organizacione spremnosti. Elektronsko poslovanje predstavlja za diplomiranog inženjera menadžmenta prilaz u automatizaciji konvencionalnih metoda poslovanja.
Studenti će biti osposobljeni da izvrše procenu organizacione spremnosti sistema, odaberu odgovarajuće rešenje u području automatizacije putem uvođenja elektronskog poslovanja i da utvrde metode i način primene odabranog rešenja. Diplomirani inženjeri menadžmenta će biti osposobljeni za rad u virtuelnom okruženju.
Savremeni trendovi poslovanja, globalni izazovi i zahtevi za prilagođavanjem u poslovanju. Umrežena virtuelna organizacija (izmeštanje procesa i funkcija, odluka o izmeštanju). Modeli elektronskog poslovanja (aukcije, portali, korpe, grupna kupovina, akcije i dinamičko kreiranje cena, B2C, C2C, C2B2C). Kombinacija tradicionalnog i elektronskog poslovanja. Modeli poslovanja između preduzeća (B2B). Korporativni portali, portali klastera. Organizaciona spremnost, procena organizacione spremnosti, plan unapređenja organizacione spremnosti. Rešenja elektronskog poslovanja (aplikacije i servisi elektronskog poslovanja). Primena rešenja elektronskog poslovanja. Strategija primene elektronskog poslovanja. Razvoj plana uvođenja procesa zasnovanih na rešenjima elektronskog poslovanja. Učenje na daljinu, internet izdavaštvo. Elektronski novac i elektronsko bankarstvo. Osnovno o bezbednosti u elektronskom poslovanju.
Predavanja su auditornog tipa, vežbe su isključivo računarske i na njima se koriste alati za procenu organizacione spremnosti i razvijene strukture rada. Nastava na predmetu je intenzivno podržana platformom za učenje na daljinu (Moodle).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Lalić, B., Marjanović, U.Primena IT i Interneta, el2009Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
Laudon, K, Traver, C.E-commerce 20122012PearsonEngleski
Turban, E., et.al.Electronic Commerce2010PearsonEngleski
Deitel, H., Deitel, P., Steinbuhler, K.E-Busines and E-Commerce for Managers2001Prentice HallEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Lalić dr Bojan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Xu dr Ming
Gostujući profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Marjanović dr Uglješa
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Ćirić Danijela
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Medojević Milana
Istraživač saradnik

Računarske vežbe