Predmet: Osnove informacionih tehnologija (12 - IM1010)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Ciljevi nastavnog predmeta su: 1) da se sistematizuju i unaprede informatička znanja studenata kroz upoznavanje osnovnih elemenata informacionog sistema, strukture i načina rada savremenih računarskih sistema i korišćenje standarnih softverskih alata za obradu teksta, tabela i elektronskih prezentacija, i izradu statičkih veb prezentacija; 2) da studenti razumeju pojam i klasifikaciju softvera, principe rada operativnih sistema i principe rada računarskih mreža; 3) da se savladaju koncepti i mogućnosti primene globalne računarske mreže u savremenom poslovanju, 4) da studenti postanu savesni i odgovorni korisnici savremenih informacionih tehnologija.
Studenti će savladati: 1) principe rada računarskog sistema i biti u stanju da samostalno koriste sredstva informacionih tehnologija; 2) principe rada savremenih operativnih sistema, osnovne komponente i vrste računarskih mreža, kao i osnovnu infrastrukturu Interneta, njegove servise i mogućnosti primene; 3) pojmove autorizacije, sigurnosti podataka, autorskih prava, zaštite podataka, virtuelnih zajednica i potencijalne rizike rada u globalnoj računarskoj mreži; 4) postupke razvoja statičkih veb prezentacija, razlikujući sadržaj HTML dokumenta od specifikacije njegovog prikaza.
Osnovni pojmovi u oblasti informacionih tehnologija. Arhitektura i principi funkcionisanja računarskih sistema. Sistemi za prikazivanje podataka. Programska rešenja za: oblikovanje i uređivanje teksta; rad sa povezanim tabelama i oblikovanje prezentacija. Pojam, klasifikacija i osnovni slojevi operativnih sistema. Vrste i komponente računarskih mreža, protokoli, principi povezivanja mreža baziranih na različitim mrežnim tehnologijama. Različiti aspekti primene globalne računarske mreže. Osnovni servisi Interneta, aplikacije i primena. Izrada statičkih veb prezentacija kreiranjem HTML dokumenata upotrebom specijalizovanih alata i/ili putem tekst-editora.
Nastava predavanja je frontalna i podrazumeva primenu najsavremenijih didaktičkih sredstava i metoda. Nastava vežbanja se u celini izvodi u specijalizovanim vežbaonicama sa računarskom podrškom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
I. Luković, S. Ristić, D. Stefanović, M. Rakić-SkokovićOsnove računarskih tehnologija i programiranja2007Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
Turban, E., Volonino, L.Information technologies for management2011John WileyEngleski
Hill J., Brannan A. J.Brilijantno HTML5 i CSS32011CET i PortalibrisSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada10.00
Složeni oblici vežbidada10.00
Složeni oblici vežbidada5.00
Složeni oblici vežbidada15.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stefanović dr Darko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ristić dr Sonja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kovačević Marko
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Narandžić Dajana
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Lolić dr Teodora
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Lazić Krsto
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Dakić Dušanka
Docent

Računarske vežbe