Predmet: Osnove informacionih tehnologija (12 - IM1010)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Ciljevi nastavnog predmeta su: 1) da se sistematizuju i unaprede informatička znanja studenata kroz upoznavanje osnovnih elemenata informacionog sistema, strukture i načina rada savremenih računarskih sistema i korišćenje standarnih softverskih alata za obradu teksta, tabela i elektronskih prezentacija, i izradu statičkih veb prezentacija; 2) da studenti razumeju pojam i klasifikaciju softvera, principe rada operativnih sistema i principe rada računarskih mreža; 3) da se savladaju koncepti i mogućnosti primene globalne računarske mreže u savremenom poslovanju, 4) da studenti postanu savesni i odgovorni korisnici savremenih informacionih tehnologija.
Studenti će savladati: 1) principe rada računarskog sistema i biti u stanju da samostalno koriste sredstva informacionih tehnologija; 2) principe rada savremenih operativnih sistema, osnovne komponente i vrste računarskih mreža, kao i osnovnu infrastrukturu Interneta, njegove servise i mogućnosti primene; 3) pojmove autorizacije, sigurnosti podataka, autorskih prava, zaštite podataka, virtuelnih zajednica i potencijalne rizike rada u globalnoj računarskoj mreži; 4) postupke razvoja statičkih veb prezentacija, razlikujući sadržaj HTML dokumenta od specifikacije njegovog prikaza.
Osnovni pojmovi u oblasti informacionih tehnologija. Arhitektura i principi funkcionisanja računarskih sistema. Sistemi za prikazivanje podataka. Programska rešenja za: oblikovanje i uređivanje teksta; rad sa povezanim tabelama i oblikovanje prezentacija. Pojam, klasifikacija i osnovni slojevi operativnih sistema. Vrste i komponente računarskih mreža, protokoli, principi povezivanja mreža baziranih na različitim mrežnim tehnologijama. Različiti aspekti primene globalne računarske mreže. Osnovni servisi Interneta, aplikacije i primena. Izrada statičkih veb prezentacija kreiranjem HTML dokumenata upotrebom specijalizovanih alata i/ili putem tekst-editora.
Nastava predavanja je frontalna i podrazumeva primenu najsavremenijih didaktičkih sredstava i metoda. Nastava vežbanja se u celini izvodi u specijalizovanim vežbaonicama sa računarskom podrškom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
I. Luković, S. Ristić, D. Stefanović, M. Rakić-SkokovićOsnove računarskih tehnologija i programiranja2007Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
Turban, E., Volonino, L.Information technologies for management2011John WileyEngleski
Hill J., Brannan A. J.Brilijantno HTML5 i CSS32011CET i PortalibrisSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada10.00
Složeni oblici vežbidada10.00
Složeni oblici vežbidada5.00
Složeni oblici vežbidada15.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stefanović dr Darko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ristić dr Sonja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kovačević Marko
Asistent-Master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Narandžić Dajana
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Lolić dr Teodora
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Lazić Krsto
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Dakić Dušanka
Asistent-master

Računarske vežbe