Asistent Dajana Antanasijević


Nedostaje slika

Dajana Antanasijević

Asistent


Telefon021/485-2193
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Asistent
01.12.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent01.12.2020.30.11.2023.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
Asistent01.12.2017.30.11.2020.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
Saradnik u nastavi01.11.2016.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
NazivU Ustanovi
Projektovanje šeme baze podataka informacionog sistema za podršku poslovanja službi za bezbednost i zdravlje na radu

Diploma

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2016

Primena sistema skladišta podataka u rešavanju problema koegzistencije i migracije softverskih alata za podršku upravljanja projektima

Master rad

Informacione tehnologije

Fakultet tehničkih nauka

2017

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNarandžić D., Mandić V., Rakić-Skoković M., Ristić S.: On the Problem of Software Project Management Tools Coexistence and Migration, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad, 4-6 Oktobar, 2017
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNarandžić D., Ristić S., Stefanović D., Lolić T.: The Challenge of an Extraction-Transformation-Loading Tool Selection, 14. International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements SAUM, Niš, 14-16 Novembar, 2018, pp. 42-45, ISBN 978-86-6125-205-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDakić D., Stefanović D., Lolić T., Narandžić D., Simeunović N.: Event Log Extraction for the Purpose of Process Mining: A Systematic Literature Review, 15. SIM-International Symposium in Management, Timisoara, 25-26 Oktobar, 2019
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNarandžić D., Sekulić D., Lolić T., Stefanović D.: Zainteresovanost studenata za učešće u međunarodnim programima razmene, 25. TREND - Trendovi razvoja, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 11-14 Februar, 2019, pp. 331-334, ISBN 978-86-6022-140-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSekulić D., Narandžić D., Ćirić D.: Primena mobilnih aplikacija kao kanala komunikacije na institucijama visokog obrazovanja, 24. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 21-23 Februar, 2018, ISBN 978-86-7892-998-4
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka01.12.2023.
AsistentInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka01.12.2020.
AsistentInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka01.12.2017.
Saradnik u nastaviInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka01.11.2017.
Saradnik u nastaviInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka01.11.2016.