Prof. dr Boško Pribičević


Nedostaje slika

dr Boško Pribičević

Gostujući profesor


Telefonnull
E-mail
Akademsko zvanjeGostujući profesor
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
NazivU Ustanovi
-

Diploma

Geodetsko inženjerstvo

Nov preračun geoida Republike Slovenije

Magistratura

Geodetsko inženjerstvo

Uporaba geološko-geofizičkih in geodetskih baz podatkov za računajnje geoida Republike Slovenije

Doktorat

Geodetsko inženjerstvo

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuComparison of Interpolation Methods of Bathymetry Data Used for Monitoring of Lake Volume Change; Original scientific paper; Geodetski list, Vol.64 (87) No.2 June 2010.
(M23) Rad u međunarodnom časopisu Pribičević Boško; Đapo Almin; Medak Damir: Geodetsko-geološka istraživanja na širem zagrebačkom području oslonjena na Geodinamičku mrežu Grada Zagreba. Geodetic-Geologic Research on Wider Zagreb Area based on Geodynamic Network of City of Zagreb; Geodetski list:glasilo Hrvatskoga geodetskog društva 65(88) (2011), 1; 1-16, (IF 2010 0.038)
(M23) Rad u međunarodnom časopisu Ivan MEDVED, Boško PRIBIČEVIĆ, Damir MEDAK, Ivana KUZMANIĆ Usporedba metoda interpolacije batimetrijskih mjerenja za praćenje promjena volumena jezera (Comparison of Interpolation Methods of Bathymetry Data Used for Monitoring of Lake Volume Change) Geodetski list: glasilo Hrvatskoga geodetskog društva (0016-710X) 64(87) (2010), 2; 71-86, (IF 2009 0.167)
(M23) Rad u međunarodnom časopisu Mastelić-Ivić Siniša; Tomić Hrvoje; Pribičević Boško; Medak Damir: Predikcija lokacije podmorskih izvora opskrbe pitkom vodom (Prediction of Location of Offshore Groundwater Sources) Geodetski list: glasilo Hrvatskoga geodetskog društva (0016-710X) 63(86) (2009), 1; 1-18, (IF 2009 0.167)
(M23) Rad u međunarodnom časopisu Pribičević Boško; Medak Damir; Kordić Branko: Primjena dvofrekventne batimetrije u određivanju sedrenih naslaga (Application of Two-Frequencies Bathymetry in Determination of Travertine Layer) Geodetski list (0016-710X) 61(85) (2007), 1; 1-18
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPrecise geodetic and hydrographic measurements in karst areas. Reports on Geodesy. 2(83) (2007) ; 63-68 . article
(M23) Rad u međunarodnom časopisuResearch on the International Geodynamic Test-Area Plitvice Lakes within CERGOP-2 Project.. Reports on Geodesy.Warsaw University of Technology, Institute of Geodesy and Geodetic Astronomy. 79 (2006) , 4; 165-172
(M23) Rad u međunarodnom časopisuApplication of geographical information systems and hydrographic surveying in the international geodynamic test area Plitvice Lakes. Reports on Geodesy. 79 (2006) , 4; 181-186
(M23) Rad u međunarodnom časopisuFive years of EUREF-permanent GPS-stations in Croatia. Reports on Geodesy. 76 (2006) , 1; 91-98
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGeodesy, tectonics and geodyinamics of Dinnarides. REPORTS ON GEODESY 76 (2006) , 1; 85-90
(M23) Rad u međunarodnom časopisu Medak Damir; Pribičević Boško; Krivoruchko Konstantin: Geostatistička analiza batimetrijskih mjerenja na primjeru jezera Kozjak Geodetski list : glasilo Hrvatskoga geodetskog društva 62(85), (2008), 3; 131-142
(M23) Rad u međunarodnom časopisu Pribičević Boško; Medak Damir; Đapo Almin: Progušćenje točaka Geodinamičke mreže Grada Zagreba u podsljemenskoj zoni. Geodetski list. 61(84), (2007), 4; 247-258
(M32) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvoduDetermination of the recent structural fabric in the Alps-Dinarides area by combination of geodetic and geologic methods. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2002. Ljubljana : Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, 2002. 57-65
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniUsing Trimble Scanning Technologies when Improving Technical Documentation of an Oil/Gas Facility, Las Vegas, Trimble Dimensions, 2009.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniApplication of Terrestrial Laser Scanning in Advanced Construction Survey, SPAR Conference, Houston, 05.03.2009.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Gostujući profesorGeodezija29.01.2010.