prof. dr Milan Trifković


Nedostaje slika

dr Milan Trifković

Redovni profesor


Telefon063 628 952
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Vanredni profesor
01.10.2013.
Trenutno nema istorijskih podataka o članstvu zaposlenog!
NazivU Ustanovi

Diploma

Geodetsko inženjerstvo

Građevinski fakultet

1990

Magistratura

Geodetsko inženjerstvo

Građevinski fakultet

1993

Doktorat

Geodetsko inženjerstvo

Građevinski fakultet

2000

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTrifković,M. Kuburić,M.: Uloga katastra u planiranju i izgradnji gradskog područja, Međunarodna konferencija 2006, Savremeni problemi u građevinarstvu, Građevinski fakultet Subotica
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Trifković.M. Razvoj modernog katastra u Srbiji, Monografija: 100 godina građevinarstva u Srbiji, Beograd, 2002.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTrifković,M Kostić-Milanović A.: Uloga katastra u planiranju i izgradnji gradskog područja, Simpozijum: Nadzor nad građenjem i tehnički pregled objekata, Aranđelovac, 2002.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTrifković,M. Savanović,R. Trifković,M.:Aktuelno stanje u katastru Srbije - problemi legalizacije, Simpozijum: Procedure i problematike izgradnje objekata, Aranđelovac, 2003.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTrifković,M., Kuburić,M.:Održavanje katastra vodova u urbanim sredinama, Simpozijum: Procedure i problematike izgradnje objekata, Vrnjačka Banja,2006.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTrifković,M. Krstajić,M. Simanović,M. Primena novih tehnologija u geodeziji kod projektovanja dalekovoda, Simpozijum elektroprivrede, Teslić, 2002
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduTrifković,M Kostić-Milanović A.: Legalizacija bespravno izgrađenih objekata - geodetski aspekt, Simpozijum: Nadzor nad građenjem i tehnički pregled objekata, Aranđelovac, 1999.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuTosa Ninkov, Miro Govedarica, Milan Trifkovic: One Method of Renewal of Stereographics Survey Data in Coka Municipality; Geodetski list : glasilo Hrvatskoga geodetskog društva. 68(88) (2011), 4; (IF 2010 0.038)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini2D geodetske mreže za osmatranje brana i akumulacija - teorija i praksa u Srbiji, Međunarodni simpozijum o zemljotresnom inženjerstvu i inžinjerskoj seizmologiji, Banja Luka, 2009.str 171-180, ISBN 978-99955-630-3-5, M33
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMogućnosti korišćenja 2D geodetskih mreže za utvrđivanje seizmičkih pojava, Međunarodni simpozijum o zemljotresnom inženjerstvu i inžinjerskoj seizmologiji, Banja Luka, 2009, str 273 - 280, ISBN 978-99955-630-4-2, M33.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaPrimena geodezije u istraživanju uticaja seizmičkih procesa na tlo i inženjerske strukture, Časopis; Izgradnja br. 9-10, Beograd, 201, M51
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaZajedničko geodetsko osmatranje velikih brana i akumulacija, Časopis: Materijali i konstrukcije, Beograd, 2010, str 33 - 41, M51
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaInformatički menadžment geoinformacionih sistema, Časopis: Arhitektura i urbanizam, Beograd, 2010, M51
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaPrimena geodezije za utvrđivanje seizmičkih pojava, Časopis: Izgradnja br. 3-4, Beograd, 2010, str 185 – 188, M51
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaRelacione i dimenzionalne baze podataka kod geoinformacionih sistema, Časopis: Izgradnja br. 7-8, Beograd, 2010, M51
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaInfrastruktura prostornih podataka i kartografija, Tehnika – Naše građevinarstvo, Beograd, 2010, (recenzirano i pripremljeno za štampu, M52
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniOdređivanje zapremina otkopanih masa, Savetovanje: Nove tehnologije i dostignuća u rudarstvu i geologiji, Trebinje, 2007, str115 - 124,. M63
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,GEOSOFT D_MAP – ZW CAD, 2009, Softver za izradu i održavanje digitalnih geodetskih planova, M85
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,D_MAP_KOMAS, 2009, Softver za automatizovanu nadelu i uvođenje učesnika u posed u postupku komasacije, Geoplan Novi sad M85
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorGeodezijaUniverzitet u Novom Sadu01.10.2015.
Vanredni profesorGeodezijaGrađevinski fakultet07.11.2010.
DocentGeodezijaGrađevinski fakultet01.01.2005.