Saradnik u nastavi Aleksandar Milošević


Nedostaje slika

Aleksandar Milošević

Saradnik u nastavi


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeSaradnik u nastavi

Aleksandar Milošević je rođen 1998. godine u Prnjavoru u BiH. Završio je Gimnaziju “JU Gimnazija”, opšti smer 2017. godine nakon koje upisuje osnovne akademske studije Proizvodnog mašinstva na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Diplomski rad pod nazivom “ Projektovanje elemenata mašinske stege primenom CAE tehnologije”  odbranio je 2021.godine sa ocenom deset. Iste godine upisuje master akadamske studije , na modulu Računarom podržano projektovanje. Od 2022. godine nalazi se u radnom odnosu na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu u zvanju saradnika u nastavi na Katedri za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte.

Saradnik u nastavi
01.11.2022.
Trenutno nema istorijskih podataka o članstvu zaposlenog!
NazivU Ustanovi
Projektovanje elemenata mašinske stege primenom CAE tehnologije

Osnovne studije (po novom)

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2021

ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Saradnik u nastaviMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i priboriFakultet tehničkih nauka01.11.2022.