Asistent Aleksandar Milošević


Nedostaje slika

Aleksandar Milošević

Asistent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Aleksandar Milošević je rođen 1998. godine u Prnjavoru u BiH. Završio je Gimnaziju “JU Gimnazija”, opšti smer 2017. godine nakon koje upisuje osnovne akademske studije Proizvodnog mašinstva na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Diplomski rad pod nazivom “ Projektovanje elemenata mašinske stege primenom CAE tehnologije”  odbranio je 2021.godine sa ocenom deset. Iste godine upisuje master akadamske studije , na modulu Računarom podržano projektovanje. Od 2022. godine nalazi se u radnom odnosu na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu u zvanju saradnika u nastavi na Katedri za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte.

Asistent
01.12.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.11.2022.31.10.2023.Katedra za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko - inženjerske aspekte
NazivU Ustanovi
Projektovanje elemenata mašinske stege primenom CAE tehnologije

Osnovne studije (po novom)

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2021

ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i priboriFakultet tehničkih nauka01.12.2023.
Saradnik u nastaviMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i priboriFakultet tehničkih nauka01.11.2022.