Asistent Dragana Slavić


Nedostaje slika

Dragana Slavić

Asistent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Dragana Slavić je rođena 14. maja 2000. godine u Subotici, Republika Srbija. Gimnaziju „Svetozar Marković" u Subotici je završila 2018. godine. Iste godine je upisala Inženjerski menadžment na Fakultetu tehničkih nauka, a diplomirala je 21. jula 2022. godine, sa prosečnom ocenom 10,00. Iste godine je izabrana u zvanje saradnika u nastavi na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu na kom je nastavila master studije. Master studije Inženjerskog menadžmenta je završila 11. septembra 2023. godine, sa prosečnom ocenom 10,00. U oktobru iste godine, Dragana je upisala doktorske akademske studije na studijskom programu Industrijsko inženjerstvo/Inženjerski menadžment, a mesec dana kasnije je izabrana u zvanje asistenta.
Tokom studija, Dragana je bila stipendista Fonda za mlade talente „Dositeja", kao i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Takođe, Dragana je dobitnica Svetosavske nagrade za izuzetnog studenta Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu.

Asistent
01.11.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.11.2022.31.10.2023.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
NazivU Ustanovi
Primena Lin Siks Sigma metodologije u prerađivačkim preduzećima u Srbiji

Osnovne studije (po starom)

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2022

Primena koncepata Industrije 5.0 u prerađivačkom sektoru Republike Srbije

Master studije (po novom)

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2023

ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka01.11.2023.
Saradnik u nastaviProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka01.11.2022.