Asistent Sara Kijanović


Nedostaje slika

Sara Kijanović

Asistent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Sara Kijanović rođena je 16. jula 1999. godine u Prijepolju, Republika Srbija. Prijepoljsku gimnaziju, društveno-jezički smer, završila je 2018. godine kao nosilac Vukove diplome, a školovanje nastavlja na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, studijski program Inženjerstvo informacionih sistema.
2022. godine završava osnovne akademske studije gde stiče zvanje diplomiranog inženjera informacionih tehnologija, a iste godine upisuje master akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka.
U zvanje saradnika u nastavi izabrana je u oktobru 2022. godine, uža naučna oblast Inženjerstvo informacionih sistema.
2023. godine masterira i upisuje doktorske studije - uža naučna oblast Inženjerstvo informacionih sistema.
U zvanje asistenta izabrana je u oktobru 2023. godine.

Asistent
01.11.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.11.2022.31.10.2023.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
NazivU Ustanovi
Istraživanje primene otvorenih podataka u edukaciji

Diploma

IMT studije (Informacione tehnologije: Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment; Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo)

Fakultet tehničkih nauka

2022

Pregled upotrebe veštačke inteligencije nad otvorenim vladinim podacima

Master rad

IMT studije (Informacione tehnologije: Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment; Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo)

Fakultet tehničkih nauka

2023

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKijanović S., Komosar A.: Research on Open Data Practice Within Education, 22. International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), Jahorina: IEEE, 15-17 March, 2023, ISBN 978-1-6654-7547-1
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKijanović S., Komosar A., Havzi S., Milićević A., Dakić D.: PREGLED UPOTREBE TEHNOLOGIJA U NASTAVNOM PROCESU, 30. Trendovi razvoja TREND, Vrnjačka Banja: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 7-10 Februar, 2024, pp. 185-188, ISBN 978-86-6022-635-0
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentInženjerstvo informacionih sistemaFakultet tehničkih nauka01.11.2023.
Saradnik u nastaviInženjerstvo informacionih sistemaFakultet tehničkih nauka01.11.2022.