Asistent Miroslav Tomić


Nedostaje slika

Miroslav Tomić

Asistent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Miroslav Tomić je rođen 28.10.1997. godine u Bijeljini, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Osnovnu školu "Dvorovi" završio je u Dvorovima kod Bijeljine, a Srednju tehničku školu "Mihajlo Pupin" u Bijeljini.

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, studijski program Računarstvo i automatika, upisao je 2016. godine. Godine 2020. diplomirao je na studijskoj grupi Računarske nauke i informatika, podoblast Informacioni sistemi, i stekao zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva. Tokom osnovnih akademskih studija postigao je prosječnu ocjenu 9,65.

Upisao je 2020. godine master akademske studije na studijskom programu Računarstvo i automatika Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, oblast Primenjene računarske nauke i informatika, grupa predmeta Inženjering informacionih sistema. Godine 2021. odbranio je master rad pod nazivom "Računarska obrada i analiza podataka u istraživanju oralnog zdravlja" i stekao zvanje master inženjer elektrotehnike i računarstva. Tokom master akademskih studija postigao je prosječnu ocjenu 10,00.

Asistent
05.11.2021.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi05.11.2020.04.11.2021.Katedra za primenjene računarske nauke
Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTomić M., Dimitrieski V., Vještica M., Župunski R., Jeremić A., Kaufmann H.: Towards Applying API Gateway to support Microservice Architectures for Embedded Systems, 12. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Information Society of Serbia - ISOS, 13-16 March, 2022, pp. 86-91, ISBN 978-86-85525-24-7
(M53) Rad u naučnom časopisuTomić M.: Računarska obrada i analiza podataka u istraživanju oralnog zdravlja, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2022, Vol. 37, No. 2, pp. 179-182, ISSN 0350-428X, UDK: 004.41
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka05.11.2021.
Saradnik u nastaviPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka05.11.2020.