Istraživač saradnik Aleksandar Nesterović


Nedostaje slika

Aleksandar Nesterović

Istraživač saradnik


Telefon021/485-2382
E-mail
Akademsko zvanjeIstraživač saradnik
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Istraživač saradnik
27.12.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač pripravnik01.01.2022.26.12.2022.Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
Istraživač pripravnik01.01.2021.31.12.2021.Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
Istraživač pripravnik01.01.2020.31.12.2020.Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuNesterović A., Đatkov Đ., Višković M., Martinov M., Adamović D.: Air pollutants emissions from biomass combustion in the City of Novi Sad, Serbia, Biomass Conversion and Biorefinery, 2021, ISSN 2190-6815
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNesterović A., Đatkov Đ., Višković M., Bojić S., Martinov M.: Profitability of baled straw as a fuel in different combustion technologies in Serbia, AMA - Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 2023, Vol. 54, No. 2, pp. 68-74, ISSN 0084-5841
(M23) Rad u međunarodnom časopisuĐatkov Đ., Nesterović A., Višković M., Martinov M., Kaltschmitt M.: Profitability of corn cob utilization as a fuel in small residential heating appliances, Thermal Science, 2021, Vol. 25, No. 4A, pp. 1-12, ISSN 0354-9836
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomVišković M., Đatkov Đ., Nesterović A., Martinov M., Cvetković S.: Stajnjak u Srbiji – količine i emisije gasova s efektom staklene bašte, Journal of Agricultural Sciences, 2022, Vol. 67, No. 1, pp. 29-46, ISSN 1450-8109, UDK: 631.862
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNesterović A., Đatkov Đ., Višković M., Martinov M.: Airborne emissions from agricultural biomass combustion in the City of Novi Sad, 48. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 2-4 March, 2021, pp. 473-482, ISBN 1848-4425, UDK: 631
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNesterović A., Đatkov Đ., Višković M., Martinov M.: Sustainable crop residues potential for the production of lignocellulosic bioethanol in Serbia, 49. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija: University of Zagreb, Faculty of Agriculture Department of Agricultural Engineering, 28-2 February, 2023, pp. 353-362, ISBN 1848-4425, UDK: 631
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐatkov Đ., Nesterović A., Višković M., Martinov M.: Small biogas plants in Serbia- prerequisites for profitability, 49. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija: University of Zagreb, Faculty of Agriculture Department of Agricultural Engineering, 28-2 February, 2023, pp. 437-446, ISBN 1848-4425, UDK: 631
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVišković M., Đatkov Đ., Nesterović A., Martinov M.: Possibilities for financing of new biogas plants in Serbia, 49. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija: University of Zagreb, Faculty of Agriculture Department of Agricultural Engineering, 28-2 February, 2023, pp. 447-455, ISBN 1848-4425, UDK: 631
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVišković M., Đatkov Đ., Zoraja B., Nesterović A.: Workplace injuries at biogas plants, 1. FIRST INTERNATIONAL EUROSA CONFERENCE - EUROSA2023, Brzeće: Faculty of Technical Sciences, 12-15 September, 2023, pp. 246-251, ISBN 978-86-6022-621-3
(M53) Rad u naučnom časopisuNesterović A., Đatkov Đ., Višković M.: Održivost korišćenja oklaska kukuruza kao goriva u malim generatorima toplote, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2019, Vol. 34, No. 12, pp. 2337-2340, ISSN 0350-428X
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduNesterović A., Đatkov Đ., Višković M., Martinov M.: Održivi potencijal žetvenih ostataka za proizvodnju naprednih biogoriva u Srbiji, 16. Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama, Novi Sad, 26-27 Septembar, 2023, pp. 1-4
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Istraživač saradnikInženjerstvo biosistemaFakultet tehničkih nauka27.12.2022.
Istraživač pripravnikInženjerstvo biosistemaFakultet tehničkih nauka01.01.2021.
Istraživač pripravnikInženjerstvo biosistemaFakultet tehničkih nauka27.12.2019.