Asistent Aleksandra Janko


Nedostaje slika

Aleksandra Janko

Asistent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Nakon završene gimnazije "Svetozar Marković" u Novom Sadu, upisuje Fakultet tehničkih nauka, smer Inženjerski menadžment gde se na kraju studija usmerava na modul Informacioni menadžment. Po završetku osnovnih studija, iste godine upisuje master akademske studije na smeru Inženjerstvo informacionih sistema.
2020. godine odbranila master rad na temu "Upotreba CRISP - DM procesa za prediktivno modelovanje migracije korisnika" i upisuje doktorske akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, studijski program Industrijsko inženjerstvo/ Inženjerski menadžment.

Asistent
05.11.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent01.04.2023.04.11.2023.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
Asistent05.11.2020.31.03.2023.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
Saradnik u nastavi10.12.2018.10.12.2019.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentInženjerstvo informacionih sistemaFakultet tehničkih nauka05.11.2023.
AsistentInženjerstvo informacionih sistemaFakultet tehničkih nauka05.11.2020.
Saradnik u nastaviInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka10.12.2019.
Saradnik u nastaviInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka10.12.2018.