Istraživač saradnik Bojana Milić


Nedostaje slika

Bojana Milić

Istraživač saradnik


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeIstraživač saradnik
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Istraživač saradnik
01.01.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik25.04.2021.31.12.2021.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Istraživač pripravnik01.05.2018.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
NazivU Ustanovi
Struktura socijalne motivacije i lična angažovanost u radu

Diploma

Psihološke nauke

Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić"

2013

Uticaj motivacije i dizajna posla na razvoj zaposlenih

Master rad

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2015

ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Istraživač saradnikLjudski resursi i komunikacijeFakultet tehničkih nauka25.04.2021.
Istraživač pripravnikLjudski resursi i komunikacijeFakultet tehničkih nauka25.04.2021.
Istraživač pripravnikLjudski resursi i komunikacijeFakultet tehničkih nauka01.01.2021.
Istraživač pripravnikLjudski resursi i komunikacijeFakultet tehničkih nauka25.04.2018.