Asistent-master Danilo Stipić


Nedostaje slika

Danilo Stipić

Asistent-master


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent-master
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Asistent-Master
01.03.2019.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent pripravnik01.03.2019.28.02.2022.Katedra za hidrotehniku i geodeziju
Saradnik u nastavi01.03.2018.Katedra za hidrotehniku i geodeziju
Kriterijum produkcijeOpis
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStipić D., Budinski Lj.:Primeri analize hidrauličkog udara u vodovodnim sistemima primenom softversog paketa AFT Impulse, 18. Naučno savetovanje srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i srpskog društva za hidrologiju (SDH), Niš: Građevinski fakultet Beograd, 25-26 Oktobar, 2018
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent-masterHidrotehnika01.03.2019.
Saradnik u nastaviHidrotehnika01.03.2018.