vanr. prof. dr Marija Antić


Nedostaje slika

dr Marija Antić

Vanredni profesor


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor

Marija Antić je diplomirala na smeru za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2005. godine. Na istom fakultetu magistrirala je 2008. godine, sa prosečnom ocenom 10,00 na magistarskim studijama, i temom magistarskog rada „Šema rutiranja zasnovana na balansiranju saobraćaja i rutiranju po najkraćoj putanji“. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Optimizacija neblokirajućih paketskih mreža upotrebom praktičnog protokola za rutiranje sa balansiranjem saobraćaja“ odbranila je 2015. godine, takođe na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U periodu od februara 2007. do jula 2008. godine bila je angažovana na Elektrotehničkom fakultetu kao stipendista Ministarstva nauke na projektu „Implementacija kontrolera Internet rutera“. Od jula 2008. do jula 2011. godine, kao saradnik Inovacionog centra Elektrotehničkog fakulteta, učestvovala je na projektu „Sistemska integracija Internet rutera“. Od jula 2011. do novembra 2014. godine bila je zaposlena kao softverski inženjer u Majkrosoftovom razvojnom centru u Beogradu. Od 2015. godine zaposlena je u Istraživačko-razvojnom institutu RT-RK u Novom Sadu, a od oktobra 2017. je u zvanju docenta na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Marija Antić autor je većeg broja radova vezanih za optimizaciju rutiranja u paketskim mrežama, publikovanih u međunarodnim časopisima, kao i na međunarodnim i domaćim konferencijama. Autor je i nekoliko patentnih aplikacija iz oblasti geometrijske analize dokumenata sa fiksnim rasporedom elemenata na stranici, i konverzije ovih dokumenata u format koji se može dinamički prilagođavati uređaju na kome se prikazuje. U okviru RT-RK instituta vodila je studentski istraživački projekat AISHA, tokom koga je izrađen veći broj diplomskih radova studenata odseka, praćenih odgovarajućim radovima na međunarodnim konferencijama.

Govori engleski, nemački i španski jezik.

Vanredni profesor
01.10.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent01.10.2017.30.09.2022.Katedra za računarsku tehniku
NazivU Ustanovi
Sistemi za optičku komunikaciju u slobodnom prostoru

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

2005

Šema rutiranja zasnovana na balansiranju saobraćaja i rutiranju po najkraćoj putanji

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

2008

Optimizacija neblokirajućih paketskih mreža upotrebom praktičnog protokola za rutiranje sa balansiranjem saobraćaja

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

2015

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiD. Kenjić, D. Živkov and M. Antić, "Automated data transfer from ADAS to Android-based IVI domain over SOME/IP," in IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, doi: 10.1109/TIV.2023.3236581.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuD. Kenjić and M. Antić, "Connectivity Challenges in Automotive Solutions," in IEEE Consumer Electronics Magazine, 2022, doi: 10.1109/MCE.2022.3183807.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuM. Antic and I. Papp, "Smart Home Integration With External IoT Device Platforms and Services," in IEEE Consumer Electronics Magazine, doi: 10.1109/MCE.2020.3042008.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuM. Antić, I. Papp, S. Ivanović and M. Matić, "Learning From Smart Home Data: Methods and Challenges of Data Acquisition and Analysis in Smart Home Solutions," in IEEE Consumer Electronics Magazine, vol. 9, no. 3, pp. 64-71, 1 May 2020, doi: 10.1109/MCE.2019.2955150.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuM. Antić, N. Maksić, P. Knežević, A. Smiljanić, "Two Phase Load Balanced Routing using OSPF", IEEE Jounal on Selected Areas in Communications, 2010, Vol. 28 (1), pp. 51-59, ISSN 1558-0008
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuM. Antić, A. Smiljanić, "Cost Reduction of Reliable Networks using Load Balanced Routing", IEEE Communication Letters, 2010, Vol. 14 (3), pp. 263-265, ISSN 1558-2558
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuM. Antić, A. Smiljanić, "Routing with load balancing: Increasing the Guaranteed Node Traffics", IEEE Communication Letters, 2009, Vol. 13 (6), pp. 450-452, ISSN 1558-2558
(M23) Rad u međunarodnom časopisuI. Papp, R. Pavlovic, and M. Antic, “WISE: MQTT-based Protocol for IP Device Provisioning and Abstraction in IoT Solutions”, ELEKTRON ELEKTROTECH, vol. 27, no. 2, pp. 86-95, Apr. 2021.
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomN. Maksić, P. Knežević, M. Antić, A. Smiljanić, "Influence of Load Balancing on Quality of Real Time Data Transmission," Serbian Journal of Electrical Engineering, 2009, pp. 515-524
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniA. Smiljanić, N. Maksić, M. Antić, “Two-phase Routing for Load Balancing in Lossless and Lossy Networks”, Proc. of IEEE Workshop on High Performance Switching and Routing HPSR, 2015, ISSN 2325-5609
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Antić, A. Smiljanić, “Optimization of Non-Blocking Packet Networks using Load Balanced Shortest Path Routing”, TELFOR, 2015, Belgrade, November 2015.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Antić, A. Smiljanić, "Throughput of Reliable Networks using Load Balanced Shortest Path Routing", IEEE Globecom, 2010, ISSN 1930-529X
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Antić, A. Smiljanić, "Optimal Capacity Allocation for the Load Balanced Shortest Path Routing", Proc. of IEEE Workshop on High Performance Switching and Routing HPSR, 2009, ISSN 2325-5560
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniМ. Antić, А. Smiljanić, "Oblivious Routing Scheme Using Load Balancing Over Shortest Paths", Proc. of IEEE Intenational Conference on Communications ICC, 2008, ISSN 1938-1883
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniP. Avramović, M. Vujošević Janičić, G. Cmiljanović, M. Antić, "Adding support for global instruction selection pass for MIPS32 architecture in LLVM", Proc. of IcETRAN, 2018, May 2018.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniE. Nan, U. Radosavac, I. Stefanović, M. Matić, M. Antić, I. Papp, "One Solution for Voice Enabled Smart Home Automation System", Proc. of 7th IEEE ICCE Berlin, 2017, ISSN 2166-6822
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniU. Radosavac, E. Nan, M. Antić, I. Papp, "Architecture of Voice Control Module for Smart Home Automation Cloud", Proc. of 7th IEEE ICCE Berlin, 2017, ISSN 2166-6822
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniS. Milivojša, S. Ivanović, T. Erić, M. Antić, N. Smiljković, "Implementation of Voice Control Interface for Smart Home Automation System", Proc. of 7th IEEE ICCE Berlin, 2017, ISSN 2166-6822
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Z. Čiča, R. Đenić, A. Smiljanić, N. Radivojević, M. Antić, N. Maksić, P. Knežević, P. Mićović, V. Kostić, L. Milinković, M. Petrović. "Industrijski prototip Internet rutera". Prototip realizovan u okviru projekta "Sistemska integracija Internet rutera", 2008-2010, koga je finansiralo Ministarstvo nauke.
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,N. Maksić, P. Knežević, M. Antić, A. Smiljanić, "Implementacija algoritma rutiranja sa balansiranjem saobraćaja". Softver realizovan u okviru projekta "Sistemska integracija Internet rutera", 2008-2010, koga je finansiralo Ministarstvo nauke.
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,M. Antić, S. Milivojša, S. Ivanović, R. Pavlović, A. Živković, "Integracija govorom kontrolisanog sistema u Oblo", Razvijeno u okviru projekta tehnološkog razvoja TR32041, 2017, Istraživačko razvojni institut RT-RK d.o.o
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorRačunarska tehnika i računarske komunikacijeUniverzitet u Novom Sadu01.10.2022.
DocentRačunarska tehnika i računarske komunikacijeFakultet tehničkih nauka01.10.2017.