Asistent sa doktoratom dr Milena Milošević


Nedostaje slika

dr Milena Milošević

Asistent sa doktoratom


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent sa doktoratom

Milena Milošević je upisala Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu 2008. godine i završila osnovne akademske i master studije, studijski program Računarstvo i automatika. Na Katedri za računarsku tehniku i računarske komunikacije 2013. godine odbranila je diplomski master rad pod nazivom "Jedno rešenje prilagođenja i integracije funkcionalnosti zahtevane HbbTV standardom na prijemniku digitalnog televizijskog signala zasnovanom na Android platformi". Školske 2013/2014. godine upisuje doktorske studije na istom studijskom programu.

U periodu od jula 2013. do oktobra 2017. godine bila je zaposlena u Istraživačko-razvojnom institutu RT-RK za sisteme zasnovane na računarima u Novom Sadu i izabrana u zvanje Istraživač saradnik. U oktobru 2017. godine se zapošljava na Fakultetu tehničkih nauka kao asistent na Katedri za računarske komunikacije. Autor je više patenata kao i naučnih i stručnih radova, objavljenim na međunarodnim i domaćim konferencijama i časopisima. Učestvovala je u više naučno-istraživačkih projekata, član je međunarodnog udruženja IEEE i društva za potrošačku elektroniku (IEEE Consumer Electronics Society).

Istraživački interes Milene Milošević usmeren je ka visoko integrisanim ugrađenim sistemima u uređajima potrošačke i automobilske elektronike, sa posebnim akcentom na softverska i sistemska rešenja u vozilima, kao i ka digitalnoj obradi video signala u realnom vremenu.

Asistent sa doktoratom
01.10.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent01.10.2020.30.09.2023.Katedra za računarske komunikacije
Asistent01.10.2017.30.09.2021.Katedra za računarske komunikacije
NazivU Ustanovi
Realizacija HTTP Live Streaming protokola za Android bazirani digitalni TV prijemnik

Osnovne studije (po novom)

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Jedno rješenje prilagođenja i integracije funkcionalnosti zahtijevane HbbTV standardom na prijemniku digitalnog televizijskog signala zasnovanom na Android platformi

Master studije (po novom)

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Predlog arhitekture srednjeg sloja softvera za računarski sistem u vozilima

Doktorske studije (po novom)

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2023

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMilošević M., Bjelica M., Maruna T., Teslić N.: Software Platform for Heterogeneous In-Vehicle Environments; IEEE Transactions for consumer Electronics, IEEE Transactions on Consumer Electronics, 2018, Vol. 64, No. 2, pp. 213-221, ISSN 0098-3063
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKaprocki A., Bjelica M., Kaprocki Z., Milošević M.: Improvement of the diagnostic tool for visual representation of vehicle signals , 6. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad, 26-27 May, 2021, pp. 144-149
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKenjić D., Milošević M., Antić M., Teslić N.: One Solution for Deterministic Scheduling on GPU for Automotive Algorithms, 6. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad: IEEE, 26-27 May, 2021, pp. 264-268
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMatijević B., Herceg M., Milošević M., Četić N.: Partial software update on the AURIX TC397 platform, 6. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad: IEEE, 26-27 May, 2021, pp. 64-69
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSandić M., Pavković B., Lukač Ž., Milošević M.: TTEthernet Synchronization: Fail-Arbitrary and Fail-Omission Failure Scenarios Simulation, 13. International Symposium on Industrial Electronics and Applications (INDEL), Banja Luka: IEEE, 4-6 November, 2020, pp. 1-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRoguljić L., Vranješ M., Milošević M., Samardžija D.: Automotive Data Traffic Filtering and Classification with Finding Errors , 5. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad, 26-27 May, 2020, pp. 201-206
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarković M., Milošević M., Jovanov N.: Using Class-Dependent Post-Processing to Improve AI for Automotive Front View Camera, 9. Proceedings of the IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin (ICCE-Berlin), Berlin, 8-11 September, 2019, pp. 211-214
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVido I., Škorić I., Mitrović D., Milošević M., Herceg M.: Automotive Vision Grabber: FPGA design, cameras and data transfer over PCIe, 4. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad: IEEE, 29-30 May, 2019, pp. 103-108
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBenke I., Marković B., Pavlović I., Milošević M., Grbić R.: Software solution stack for data transfer on a frame grabber platform, 4. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad: IEEE, 29-30 May, 2019, pp. 39-43
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŽivković U., Đekić O., Lukač Ž., Milošević M.: HIL Based Solution for ADAS Software Development and Verification, 9. Proceedings of the IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin (ICCE-Berlin), Berlin: IEEE, 8-11 September, 2019
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBabić J., Herceg M., Maruna T., Milošević M.: Adaptation and integration of IP stack in AURIX platform with ERIKA RTOS, 3. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad: IEEE, 30-31 May, 2018, pp. 51-54
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJovanov N., Milošević M., Lukač Ž., Samardžija D.: Virtual Cockpit on Embedded Platform, 3. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad, 30-31 May, 2018, pp. 92-95
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKragulj B., Laza S., Milošević M., Velikić G.: One Solution of Complex ADAS HW System Testing, 25. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: IEEE, 21-22 November, 2017, pp. 1-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGrbić D., Vranješ M., Kovačević B., Milošević M.: Hybrid Electronic Program Guide Application for Digital TV Receiver, 7. Proceedings of the IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin (ICCE-Berlin), Berlin: IEEE, 3-6 September, 2017, pp. 177-180, ISBN 978-1-5090-4014-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBilandžić A., Vranješ M., Milošević M., Kovačević B.: Realization of Subtitle Support in Hybrid Digital TV Applications, 7. Proceedings of the IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin (ICCE-Berlin), Berlin: IEEE, 3-6 September, 2017, pp. 184-188, ISBN 978-1-5090-4014-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGojak V., Janjatović J., Vukota N., Milošević M., Bjelica M.: Informational Bird's Eye View System for Parking Assistance, 7. Proceedings of the IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin (ICCE-Berlin), Berlin: IEEE, 3-6 September, 2017, pp. 103-104, ISBN 978-1-5090-4014-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić I., Ilić M., Popović N., Milošević M.: Application Environment for Browser-based In-Vehicle Infotainment Units, 35. IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE), Las Vegas: IEEE, 8-11 January, 2017, pp. 269-270
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSimić A., Kocić O., Bjelica M., Milošević M.: Driver monitoring algorithm for Advanced Driver Assistance Systems, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: IEEE, 22-23 November, 2016, pp. 1-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOmerovic K., Janjatovic J., Milošević M., Maruna T.: Supporting Sensor Fusion in Next Generation Android In-Vehicle Infotainment Units, 7. Proceedings of the IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin (ICCE-Berlin), Berlin: IEEE, 3-6 September, 2017, pp. 187-189
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLulić D., Radonjić M., Milošević M., Lazić K.: One solution of MPEG-DASH stack integration to Android platform, 23. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 24-26 November, 2015, pp. 764-767
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilošević M., Rodaljević B., Pejović M., Radonjić M.: One Implementation of Companion Screen Functionality for Hybrid Broadcast Broadband TV, 23. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 24-26 November, 2015, pp. 783-786
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilošević M., Teslić N., Pejović M., Radonjić M., Mlikota B.: Android framework for web-based digital TV applications: A proposal and analyses, 5. IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin, Berlin: IEEE, 6-9 September, 2015, pp. 32-34
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilošević M., Radonjić M., Mlikota B., Maruna T.: One implementation and design of HbbTV framework for Android based DTV applications, 22. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: IEEE, 25-27 November, 2014, pp. 1015-1018
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilošević M., Lazić K., Kovačević B., Jovanović N., Kovačević M.: Overview of the HbbTV compliant browser upgrade on Android based DTV platform, 10. International Symposium on Industrial Electronics and Applications (INDEL), Banja Luka: Faculty of electrical engineering, 6-8 November, 2014, pp. 270-273, ISBN 978-99955-46-22-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilošević M., Mlikota B., Radonjić M., Maruna T.: HbbTV 1.5 additions: One design, implementation and integration, 4. IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin, Berlin: IEEE, 7-10 September, 2014, pp. 71-73
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJovanović N., Milošević M., Kovačev M., Lazić K., Babić N.: Implementation of a BitTorrent protocol client for streaming purposes, 3. IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin, Berlin: IEEE, 8-11 September, 2013, pp. 1-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLukić A., Kukolj D., Ilić V., Milošević M.: Automatsko generisanje testova za automotive sisteme zasnovane na AUTOSAR modelu, 63. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero, 3-5 Jun, 2019
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSandić M., Velikić I., Bilbija A., Milošević M.: Analiza principa komunikacije u TTEthernet mrežama, 61. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Kladovo, 5-8 Jun, 2017, ISBN 978-86-7466-692-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSrejić T., Ilić M., Milošević M.: Realizacija mehanizma za isporuku događaja u aplikativnom okruženju vozila, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 22-23 Novembar, 2016, pp. 1-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniJovanović N., Milošević M., Teslić N., Maruna T.: Predlog koncepta preporuke HbbTV aplikacija i njihovog sadržaja korisnicima, 22. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 25-27 Novembar, 2014, pp. 913-915
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMarković S., Milošević M., Živanović M., Jovanović N., Dražić D.: Jedno rešenje realizacije i prikaza korisničkih podešavanja na Android baziranom prijemniku digitalnog TV signala, 57. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Zlatibor, 3-6 Jun, 2013
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŽivanović M., Marković S., Bako M., Milošević M., Čotra D.: Jedno rešenje realizacije i prikaza pretraživanja servisa na Android baziranom prijemniku digitalnog TV signala, 57. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Zlatibor, 3-6 Jun, 2013
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLazić K., Milošević M., Miljković G., Ikonić N., Kovačević J.: Jedna implementacija klijenta za dinamički adaptivan prenos podataka preko HTTP protokola, 20. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 20-22 Novembar, 2012, pp. 1496-1499
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Milošević M., Pranjkić M., Kovačević M., Lukač Ž., Đekić O.: AMV workload balancing; Tehničko rešenje razvijeno u okviru projekta tehnološkog razvoja TR 32031, ciklus istraživanja u periodu 2011-2017, 2017
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Milošević M., Kolarović N., Žmukić N., Đekić O., Kovačević M.: AMV - Automotive Machine Vision Middleware; Tehničko rešenje razvijeno u okviru projekta tehnološkog razvoja TR 32031, ciklus istraživanja u periodu 2011-2016, 2016
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloBjelica M., Kovačević M., Milošević M., Pavković B.: POSTUPAK ZA REALIZACIJU DISTRIBUIRANIH KORISNIČKIH SERVISA U VOZILU SA CENTRALIZOVANIM UPRAVLJANJEM; RS62511, Zavod za intelektualnu svojinu, 2021
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloJovanovic N., Lazic K., Milošević M., Bjelica M.: Поступак за организацију и обраду ДТВ интерактивних компоненти помоћу механизма приоритетa. Patentna prijava broj P-2015/0769; RS59316; broj 5/2017, Zavod za intelektualnu svojinu, 2015
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloLukač Ž., Milošević M., Đekić O., Živković U.: Method and system for allocation and profiling of parts of algorithm for testing with hardware in the loop; Patentna prijava broj P-2019/1159 (Pending), Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2019
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloKukolj D., Đorđević Čegar D., Bjelica M., Milošević M.: Method for determining the emotional state of the user due to the visual impact; Patentna prijava broj P-2016/1174 objavljena u Glasniku intelektualne svojine broj 6/2018 (Pending), Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2018
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloBjelica M., Pap I., Lukač Ž., Milošević M.: The procedure for updating the software in the car using proxies ; Patentna prijava broj P-2018/0553; broj 11/2019 (Pending), Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2018
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloBašičević I., Lazić K., Milošević M., Mihić V.: The Method For Fast Channel Change In The DTV Channel; Patentna prijava P2018/0002; broj 7/2019 (Pending), Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2018
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloBjelica M., Teslić N., Milošević M., Kovačević B.: The procedure for configuring the autonomous vehicle in-vehicle system; Patentna prijava broj P-2018/0001; broj 7/2019 (Pending), Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2018
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloRikalović D., Milošević M., Stupar G., Velikić G.: Method for integrating the panoramic view and the top-view in the virtual environment of the vehicle; Patentna prijava broj P-2017/1120; broj 5/2019 (Pending), Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2017
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloBjelica M., Milošević M., Maruna T., Kovacevic M.: Sistem i postupak za unifikaciju kontrole elemenata vozila, Patentna prijava broj P-2016/0315 (Pending), Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2016
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent sa doktoratomRačunarska tehnika i računarske komunikacijeFakultet tehničkih nauka01.10.2023.
AsistentRačunarska tehnika i računarske komunikacijeFakultet tehničkih nauka01.10.2020.
AsistentRačunarska tehnika i računarske komunikacijeFakultet tehničkih nauka01.10.2017.