vanr. prof. dr Bogdan Pavković


Nedostaje slika

dr Bogdan Pavković

Vanredni profesor


Telefon+381214801117
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor

dr Bogdan Pavković je docent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na odseku za računarsku tehniku i računarske komunikacije.
Diplomirao (integrisane osnovne i master studije) je 2009. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu a doktorirao 2012. godine na Politehničkom institutu u Grenoblu u Francuskoj.

Nakon završenih osnovnih studija iz oblati mikroračunarskih namenskih sistema, oblast naučnog interesovanja mu postaju bežični telekomunikacioni sistemi, sa fokusom na primenjene bežične senzorske mreže. Na početku je učestvovao u razvoju i implementaciji praktičnog i inovativnog sistema za olakšanu procenu performansi bežičnih senzorskih mreža velikog formata (do milion čvorova) upotrebom malog broja (do 50) stvarnih uređaja. Razvijeni emulativni pristup je uglavnom korišc´en za procenu protokola geografskog rutiranja u realnom okruženju. Tokom doktorata je angažovan u oblasti Interneta stvari sa fokusom na unapređenje standardizovanog protokolarnog steka za bežične senzorske mreže (protokoli za kontrolu pristupa medijumu, izgradnju i održavanje topologije, rutiranje, kao i njihovu efikasnu međusobnu interakciju)(IEEE 802.15.4, ZigBee, IETF RPL, 6LowPAN).

Od 01. juna 2013. godine radi u Institutu Mihajlo Pupin kao naučni saradnik gde razvija interes za bežične ad-hok mreže sa namenom za vanredne i krizne situacije. Po dolasku u institut dobija zaduženje da vodi i doprinosi na FP7 projektu SPARTACUS gde obavlja dužnosti kao rukovodilac radnog paketa broj 5 sa ciljem celokupne integracije sistema. Na projektu doprinosi razvoju celokupne arhitekture, opisu tehničkih specifikacija, kao i na razvoju uređaja za hibridnu lokalizaciju i prikupljanje podataka na transportnim sredstvima (železnički i drumski saobraćaj). Aktivno je učestvovao na dizajnu i realizaciji Android aplikacije flare za navigaciju spasilaca u zatvorenom prostoru.

Po zaposlenju na Fakultetu tehničkih nauka (01.10.2016.), dobija priliku da osmisli i izvede novi kurikulum na predmetu AutoMag (Računarske mreže, magistrale i protokoli u automobilu) sa željom da se studentima u Srbiji po prvi put ponude specifična znanja iz računarskih mreža specifičnih za automobilsku industriju.

Od 01. januara 2017 godine radi u Institutu RT-RK.
Kratko radi u odeljenju OBLO living, na zadacima vezanim za unapređenje uređaja sa ZigBee modulima kao i na merenjima radio performansi.
Nakon toga, u okviru automobilskog odeljenja dobija zaduženje da oformi ekipu za optimizacije algoritama računarske vizije i mašinskog učenja za ugrađene sisteme u autonomnim vozilima. Tim trenutno broji 30 članova i radi na najsavremenijim projektima za vodeće svetske proizvođače automobila.

Njegova naučno-istraživačka i obrazovna delatnost usmerena je n automobilske komunikcione sisteme (posebno na deterministizam  i saobraćaj pobuđen na vremenski raspored), softver za AUTOSAR slojevitu arhitekturu kao i funkcionalna bezbednost u automobilima prema ISO26262 standardu.

Objavio je nekoliko desetina radova u međunarodnim i domaćim časopisima, međunarodnim i domaćim monografijama, kao i na međunarodnim i domaćim konferencijama. Aktivno je učestvovao na 5 međunarodnih projekta (1xHorizon 2 x FP7, 1 x IPA, 1 x MinaLogic) u oblasti upravljanja inteligentih komunikacionih gradova, modernih internet arhitektura, telekomunikacija u vanrednim situacijama, veštačke inteligencije za automobile, bezbednog automobilskog softvera. Učestvovao je u recenziji radova na desetinama internacionalnih konferencija i naučnim časopisima (IEEE, Elsevier).

Tokom doktorskih studija u Francuskoj, imao je priliku da učestvuje u visoko-obrazovnim aktivnostima, kao asistent na sledećim predmetima:
Principi računarskih mreža, prof. Martan Us (Martin Heusse), ENSIMAG, Grenobl, Francuska, Master program MOSIG (na engleskom jeziku, internacionalni studenti), 2010 / 2011 / 2012
Komunikacione mreže, prof. Rolan Gros (Roland Groz), ENSIMAG, Grenobl, Francuska, osnovne studije (na francuskom jeziku, francuski studenti), 2012
Takođe je učestvovao kao mentor u izradi i odbrani bačelor i master projekata.

Vanredni profesor
01.05.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Vanredni profesor15.12.2022.30.04.2023.Katedra za računarsku tehniku
Docent01.10.2021.14.12.2022.Katedra za računarsku tehniku
Docent01.10.2016.30.09.2021.Katedra za računarsku tehniku
NazivU Ustanovi
Going towards the future Internet of Things through a cross-layer optimization of the standard protocol suite

Doktorat

Računarske nauke

Institut National Politechnique de Grenoble

2012

-

Integrisane akademske studije

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaBogdan Pavković and Fabrice Theoleyre, MAC and Routing Integration in Wireless Sensor Networks, 2012, in Using Cross-Layer Techniques for Communication Systems: Techniques and Applications by IGI Global, Release date April,
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBogdan Pavkovic, Andrzej Duda, Won-Joo Hwang, Fabrice Theoleyre, Efficient Topology Construction for RPL over IEEE 802.15.4 in Wireless Sensor Networks, 2013, Ad Hoc Networks Journal, June, https://doi.org/10.1016/j.adhoc.2013.08.009
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMiladin Sandić, Bogdan Pavković, Nikola Teslić, TTEthernet Mixed-Critical Communication: Overview and Impact of Faulty-Switches, IEEE Consumer Electronics Magazine, 2020, https://doi.org/10.1109/MCE.2020.2978224
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBogdan Pavković, Miladin Sandić, Nikola Teslić, A genetic simulation strategy: Application to single-fault analysis of TTEthernet synchronization protocol, Elsevier Journal of Systems Architecture, 2021, https://doi.org/10.1016/j.sysarc.2021.102169
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMezei I., Lukić M., Berbakov L., Pavković B., Radovanović B.: Grapevine Downy Mildew Warning System Based on NB-IoT and Energy Harvesting Technology, Electronics (Basel), 2022, Vol. 11, No. 3:356, pp. 1-19, ISSN 2079-9292, https://doi.org/10.3390/electronics11030356
(M23) Rad u međunarodnom časopisuEnergy-aware Georouting with Guaranteed Delivery in Wireless Sensor Networks with Obstacles, Essia Elhafsi, Nathalie Mitton, Bogdan Pavković and David Simplot-Ryl, International Journal of Wireless Information, 8(3), September 2009.
(M26) Naučna kritika i polemika u međunarodnom časopisu"The Importance of Cross-Layer Considerations in a Standardized WSN Protocol Stack Aiming for IoT, Марко Батић, Никола Томашевић, Павковић Богдан, ACM Ubiquity Magazine (M26), 2015"
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGreedy geographic routing algorithms in real environment, Milan Lukić, Bogdan Pavković, Nathalie Mitton, Ivan Stojmenović, In proceedings of the 5th International Conference on Mobile Ad Hoc and Sensor Networks (MSN’09) Wu Yi Mountain, China, December 14-16, 2009.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniExperimental Analysis and Characterization of a Wireless Sensor Network Environment, Bogdan Pavković, Fabrice Theoleyre, Dominique Barthel, Andrzej Duda, In proceedings of ACM PE-WASUN, (International Symposium on Performance Evaluation of Wireless Ad Hoc, Sensor, and Ubiquitous Networks). Bodrum, Turkey, October 17-21, 2010
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMultipath Opportunistic RPL Routing over IEEE 802.15.4, Bogdan Pavković, Fabrice Theoleyre, Andrzej Duda, In proceedings of ACM MSWiM, Miami, Florida, USA, 31st October - 4th November, 2011
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniEmulation of large scale wireless sensor networks: from real neighbors to imaginary destination, Jovan Radak, Bogdan Pavkovic, Franck Rousseau, Ivan Stojmenovic, GLOBECOM, 2011
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSmart Indoor Positioning System for Situation Awareness in Emergency Situations, Сања Вранеш, Павковић Богдан***, Бербаков Лазар***, 26th DEXA event; 5th International Workshop on Information Systems for Situation Awareness and Situation Management - ISSASiM'15 (M33), 2015, DEXA Society, Universitat Politècnica de Valencia (UPV), , Шпанија, од: 01.09.2015, до: 04.09.2015
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSmart-phone application for autonomous indoor positioningm, Сања Вранеш, Павковић Богдан***, Бербаков Лазар, I2MTC 2015. IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, special session on Ambient Assisted Living, 2015
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPositioning Units for Critical Asset Tracking and Emergency Management, Luca Vittuari, Bogdan Pavkovic, Alexis Guinamard, Fabio Casciati, Matteo Zanzi, Antonio Ghetti, Lazar Berbakov, Michele Vece, Advances in Science and Technology, Vol. 101, pp. 152-157, 2017
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Softverska komponenta za pozicioniranje u zatvorenom prostoru u vanrednim situacijama (M85), 2014, http://www.sofia.rs/docs/tr/2014/SOFIA-TR11.pdf 1. Bogdan Pavković, Lazar Berbakov, Vuk Mijović, Uroš Milošević, Dejan Paunović, Mladen Stanojević, Sanja Vraneš, Valentina Janev
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Softverski modul za preciznu navigaciju u zatvorenom prostoru (M85), 2015, http://www.sofia.rs/docs/tr/2015/SOFIA-TR8.pdf Pavković Bogdan, Valentina Janev, Sanja Vraneš, Uroš Milošević, Dejan Paunović, Berbakov Lazar
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Objedinjeni sistem za sinhronizaciju vremena i podataka nakon vanredne situacije, tokom faze spasavanja (M85), 2015, http://www.sofia.rs/docs/tr/2015/SOFIA-TR10.pdf Pavković Bogdan, Marko Batić, Sanja Vraneš, Tamara Jovanović, Uroš Milošević, Nikola Tomašević, Berbakov Lazar
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko delo"Bjelica Milan; Kovačević Marko; Milošević Milena; Pavković Bogdan; Opis: The process and system for the implementation of distributed applications in a vehicle with centralized management; P-2017/1207"
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorRačunarska tehnika i računarske komunikacijeUniverzitet u Novom Sadu15.12.2022.
DocentRačunarska tehnika i računarske komunikacijeUniverzitet u Novom Sadu01.10.2021.
DocentRačunarska tehnika i računarske komunikacijeUniverzitet u Novom Sadu01.10.2016.