Asistent Rastko Nožinić


Nedostaje slika

Rastko Nožinić

Asistent


Telefon021/4852466
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent01.10.2018.30.09.2021.Katedra za arhitekturu i urbanizam
Asistent01.10.2015.Katedra za arhitekturu i urbanizam
Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisu**Nožinić R., Crevar N., Šolević T.: Umetnički projekat "Algoritam 505", prikazan na međunarodnoj izložbi "Mreža, arhitektura, mediji i tehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 59-60. ISBN 978-86-7892-692-1- <u>Nije povezan časopis</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini***Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Ecet D., Miškeljin I., Kojić R., Medić S., Radović M., Crevar N., Šolević T., Grgić S., Pušara Đ., Metikoš D., Nožinić R., Despotović J.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "4 x RTV x 505" (2014), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji i tehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 15-24. ISBN 978-86-7892-692-1 - <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini***Miškeljin I., Todorov M., Kojić R., Šolević T., Crevar N., Nožinić R.: Učešće na međunarodnoj izložbi "Protective Island" (2015), izložen na MacroInhteriors, međunarodna izložba. Katalog na engleskom i srpskom jeziku sa recenzijom: Macrointeriors, selekcioni odbor iz 5 zemalja- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font> , UDK: COBISS.SR-ID 218747660
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu***Crevar N., Ecet D., Grgić S., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Metikoš D., Miškeljin I., Pušara Đ., Šolević T., Todorov M., Despotović J., Kojić R., Medić S., Nožinić R., Radović M.: Učešće na međunarodnoj izložbi konkursnih rešenja pristiglih na Medjunarodni konkurs definisan konkursnom dokumentacijom za nabavku Izrade idejnog rešenja zgrade RUV broj JN KZD 07/14, naručioca Radiodifuzne ustanove Vojvodina “Radio televizija Vojvodina”, objavljen u pratećem katalogu. Izložba održana u Studiu M, RTV, Novi Sad, septembar-oktobar 2014- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(M49) Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografskeKostreš M., Nožinić R., Medenica R.: Urbanistička studija prostorne kulturno-istorijske celine „Stari centar Vranjeva“, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 2017, ISBN 978-86-7892-991-5
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuDespotović J., Ecet D., Grgić S., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Medić S., Metikoš D., Radović M., Crevar N., Kojić R., Nožinić R., Šolević T., Todorov M., Miškeljin I., Tkačenko S.: 2X505XBG, Autorska izložba tima Kabinet505 + Saša Tkačenko, Galerija "Đura Kojić", 20.april - 4. maj 2015, recenzija: dr Milena Krklješ, Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, 2015, ISBN 978-86-7892-701-0, UDK: COBISS.SR-ID 296401927
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuCrevar N., Ecet D., Grgić S., Atanacković-Jeličić J., Kojić R., Maraš I., Medić S., Metikoš D., Miškeljin I., Nožinić R., Pušara Đ., Radović M., Šolević T., Todorov M., Despotović J.: Izložba "4 x RTV x 505", Galerija "Đura Kojić", Novi Sad, decembar 2014 - januar 2015, 4 projekta gde su svi radovi rezultat grupe autora, čija su imena pobrojana po abecednom redu, recenzija: dr Milena Krklješ, docent, Novi Sad, Departman za arhitekturu, Fakultet tehničkih nauka, 2014, ISBN 978-86-7892-665-5
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuNožinić R., Medić S.: Studija arheobotaničke bašte Muzeja Vojvodine, Autorska izložba studenata četvrte godine osnovnih studija Arhitekture i urbanizma, Prostor Muzeja Vojvodine, Novi Sad, 11. decembar - 25. decembar 2013. godine / Prikazano idejno rešenje arheobotaničke bašte Muzeja Vojvodine, Novi Sad, Departman za arhitekturu, Fakultet tehničkih nauka, 2013, ISBN 978-86-7892-568-9
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka01.10.2018.
AsistentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka01.10.2015.
Saradnik u nastaviArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka01.10.2014.