doc. Saša Medić


Nedostaje slika

Saša Medić

Docent


Telefon021-485-2463
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Docent
01.12.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent01.10.2015.Katedra za arhitekturu i urbanizam
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.10.2018.Katedra za arhitekturu i urbanizam
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
Hotel sa SPA centrom

Diploma

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2013

Optimizacija prostora stanovanja kao metodološki pristup projektovanju: Projekat stambene jedinice za slepu osob

Master rad

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2014

Kriterijum produkcijeOpis
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.**Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Medić S., Grgić S.: Izvedeni enterijer prikazan na međunarodnoj izložbi sa katalogom i recenzijama: 2Good2BeTrue, na Međunarodnoj izložbi "Macrointeriors", 06.11-13.11.2015, Galerija centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, dvojezični katalog sa recenzijom, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država, Beograd, 2015- <u>Nije povezan časopis</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font> , UDK: COBISS.SR-ID 218747660
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.**Kojić R., Medić S.: Umetnički projekat "505 Audio Warehouse: Site Specific Reverberation Study vol. 01", prikazano na međunarodnoj izložbi "Mreža, arhitektura, mediji itehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 61-62. ISBN 978-86-7892-692-1- <u>Nije povezan časopis</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.***Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Todorov M., Miškeljin I., Radović M., Medić S., Despotović J.: Učešće na međunarodnoj izložbi "Aparthotel 2" (2015), izložen na MacroInhteriors, međunarodna izložba. Katalog na engleskom i srpskom jeziku sa recenzijom: Macrointeriors, selekcioni odbor iz 5 zemalja- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font> , UDK: COBISS.SR-ID 218747660
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Medić S., Despotović J.: 2X505XBg, Katalog autoske izlozbe, Galerija "Đura Kojić", 20.april-4.maj 2015, Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, 2015, ISBN 978-86-7892-701-0, UDK: COBISS.SR-ID 296401927
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini***Ecet D., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Radović M., Medić S., Grgić S., Metikoš D., Despotović J.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Beograd noću", 2015, Međunarodna izložba „Macro Interiors“, Galerija centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, Beograd, 06-13. novembra 2015. godine. Katalog izložbe na engleskom i srpskom jeziku, "MACRO Interiors: exibition catalogue", ukupno strana 61- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font> , UDK: COBISS.SR-ID 218747660
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka01.12.2020.
AsistentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka01.10.2018.
AsistentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka01.10.2015.
Saradnik u nastaviArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka01.10.2014.