Asistent Jovana Bondžić


Nedostaje slika

Jovana Bondžić

Asistent


Telefon021 485 2576
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Jovana Simić je rođena 14.10.1984. u Šapcu. Osnovnu školu završila je u Šapcu kao đak generacije, gde je završila i srednju školu Gimnazija „Vera Blagojević“, prirodno-matematički smer.

Diplomirala je 2009. godine na Integrisanim osnovnim i diplomskim akademskim - Master studijama Inženjerstva zaštite životne sredine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu sa temom „Primena pasivne metode uzorkovanja ambijentalnog vazduha u monitoringu policikličnih aromatičnih ugljovodonika“. Iste godine upisuje doktorske akademske studije na Departmanu za Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu.

Od 2010-2014. godine kao doktorant-stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bila je angažovana na tri projekta finansirana od strane Ministarstva i učestvovala je u realizaciji auditornih i laboratorijskih vežbi na Departmanima za: Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, Građevinarstvo i geodeziju i Industrijsko inženjerstvo i menadžment.

U zvanje asistent-master izabrana je 2014. godine na Katedri za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija za užu naučnu oblast Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara.

Kao autor i koautor objavila je radove na međunarodnim i nacionalnim konferencijama kao i u naučnim časopisima.

Aktivno se služi engleskim jezikom.

Asistent
01.10.2014.
Trenutno nema istorijskih podataka o članstvu zaposlenog!
NazivU Ustanovi
Primena pasivne metode uzorkovanja ambijentalnog vazduha u monitoringu polocikličnih aromatičnih ugljovovodonika

Diploma

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2009

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBajić S., Bondžić (Simić) J., Popov S.: Spatially Enabled Disaster Risk Engineers, 24. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 21-23 Februar, 2018, pp. 127-130, ISBN 978-86-7892-998-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBondžić (Simić) J., Sremački M., Petrović (Đogo) M., Popov S.: Geoinformation Technology for Modelling Chemical Disasters, 8. iNDiS, Novi Sad, 21-23 Novembar, 2018, pp. 837-843
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNovaković T., Bondžić (Simić) J., Ćosić Đ., Popov S., Miškić M.: Flood Risk Damage Assessment, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department for Industrial Engineering and Management , 4-6 Oktobar, 2017, pp. 410-413, ISBN 978-86-7892-978-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S., Bondžić (Simić) J., Malešev M.: AGRICULTURAL WASTE – CHALLENGES AND BUSINESS OPPORTUNITIES, 27. Simpozijum o istraživanjima i primeni savremenih dostignuća u našem građevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija, Vršac: Duštvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, 18-20 Oktobar, 2017, pp. 445-452, ISBN 978-86-87615-08-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBondžić (Simić) J., Popov S., Novaković T., Draganić (Vukoslavče S., Sremački M.: Software for Hazard Scenarios Modelling, 7. ITRO - International Conference on Information Tecnology and Development of Education, Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical faculty „Mihajlo Pupin”, 10 Jun, 2016, pp. 392-396, ISBN 978-86-7672-285-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBondžić (Simić) J., Mijatov G., Duraković N., Tucakov J., Popović Lj., Sakulski D., Popov S.: Modeling and Simulation in Disaster Risk Management Education, 5. ITRO - International Conference on Information Tecnology and Development of Education, Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical faculty „Mihajlo Pupin”, 27 Jun, 2014, pp. 177-179, ISBN 978-86-7672-225-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTucakov J., Popov S., Bondžić (Simić) J.: Android Application for Data Acquisition, 2. International Conference on Applied Internet and InformationTechnologies - AIIT, Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical Faculty ”Mihajlo Pupin”, 25 Oktobar, 2013, pp. 341-343, ISBN 978-86-7672-211-2, UDK: 004(082)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBondžić (Simić) J., Popov S., Novaković T., Ćosić Đ., Sakulski D., Bender M.: Disaster Risk Management Web Enabled Information Technology, 1. International Conference on Applied Internet and InformationTechnologies - AIIT, Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical Faculty ”Mihajlo Pupin”, 26 Oktobar, 2012, pp. 219-223, ISBN 978-86-7672-173-3, UDK: 004 (082)
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaSremački M., Stošić M., Bondžić (Simić) J., Mihajlović I., Vojinović-Miloradov M.: Detection of organochlorine pesticides and estrogens in urban wstewater of Novi Sad, Voda i sanitarna tehnika, 2015, Vol. 5, pp. 33-38, ISSN 0350-5049, UDK: 628+624+626
(M53) Rad u naučnom časopisuBondžić (Simić) J., Tucakov J., Knežević S., Sremački M., Novaković T., Popović Lj.: Geoinformation Technologies in Education – Persons with Disabilities in Emergencies, ITRO - a journal for information technology, education development and teaching methods of technical and natural sciences, 2013, Vol. 3, No 1, pp. 134-141, ISSN 2217-7949
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentUpravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požaraFakultet tehničkih nauka01.10.2017.
AsistentUpravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požaraFakultet tehničkih nauka01.10.2014.
Stipendista Min.nauke na dokt.studijamaInženjerstvo zaštite životne sredine14.11.2012.