doc. Stefan Đurđević


Nedostaje slika

Stefan Đurđević

Docent


Telefon021/485-2625
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 407

Stefan Đurđević je rođen u Beogradu 17.07.1989 godine.
Osnovnu i srednju školu je završio kao nosilac Vukove diplome i dobitnik brojnih nagrada na okružnim, republičkim i evropskim takmičenjima. Osnovne, master i doktorske studije na Fakultetu Tehničkih nauka u Novom Sadu studijski program Grafičko inženjerstvo i dizajn je završio sa prosečnom ocenom 10,00 (deset). Diplomirao na Osnovnim studijama 11. jula 2012 godine sa ocenom 10 (deset). Diplomirao na Master studijama 9. jula 2013 godine sa ocenom 10 (deset). U 2011-oj godini učestovao na takmičenju ING u Zagrebu na nivou balkanskih zemalja i osvojio prvo mesto. 2012. godine sa timom inženjera iz Beograda učestvovao u radu na projektu izrade rešenja klimatizacije električnih vozila za firme Volkswagen i Visteon (rad na vizuelizaciji projekta “Compact Multi Flow HPAC System”). U 2013. godini učestvovao na takmičenju „Putujuća izložba“ i nagrađen diplomama Departmana za Grafičko inženjerstvo i dizajn, Moskovskog Koledža za izdavaštvo i štampu „Ivan Fedorov“,“ Jyväskylän ammattiopisto“ fakulteta u Finskoj i „Lviv Graphic College of the Ukranian Printing Academy“ u Ukrajini. Učestvovao u pisanju rubrika za fakultetski časopis „Forma”.
Promovisan kao Najbolji student Fakulteta tehničkih nauka za 2011/2012 godinu. Promovisan za Najboljeg studenta promocije Fakulteta tehničkih nauka po završetku Master studija 2013. godine. Bio stipendista Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu i dva puta stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije. Dobitnik Svetosavske nagrade najboljem studentu Fakulteta tehničkih nauka koji je završio studije u školskoj 2012/2013 godini u Novom Sadu 27.01.2014.
Angažovan je kao docent na matičnom fakultetu u Novom Sadu na Departmanu za Grafičko inženjerstvo i dizajn (Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu). Doktorirao je 2020. godine na temu „Model identifikacije stanja zaštitnih elemenata grafičke ambalaže“. Objavio je preko 50 naučno-stručnih radova, od toga 6 u časopisima sa impakt faktorom, koautor je 1 udžbenika i 3 pomoćna udžbenika. Mentor je više diplomskih i master radova. Recenzent je u nekoliko domaćih i međunarodnih časopisa. Trenutno učestvuje u realizaciji jednog nacionalnog projekata koji je finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republike Srbije. U okviru akademske karijere izvodio je nastavu na predmetima Uvod u grafičke tehnologije, Grafički procesi, Grafički sistemi, Grafička ambalaža, Grafički interfejs i Virtuelna i proširena stvarnost. Trenutno, na matičnom fakultetu je predmetni profesor na predmetima Grafička ambalaža, Grafički interfejs i Virtuelna i proširena stvarnost, kao i na predmetima na doktorskim studijama. Pored nastave na Fakultetu tehničkih nauka, izvodi nastavu i na Univerzitetu Donja Gorica, na Fakultetu za Dizajn i Multimediju (Osnove dizajna korisničkog okruženja). U okviru Erasmus i Ceepus projekata nastavu je izvodio na većem broju evropskih univerziteta. Aktivno učestvuje u promociji nauke (učešća na Noći Istraživača i Festivalu Nauke) kao i fakulteta kroz mnogobrojne promotivne aktivnosti. Učestvovao je u kreiranju vizuelnog identiteta GRID simpozijuma, bio je izlagač i predavač na sajmu GRAFIMA u Beogradu, realizovao veliki broj privatnih projekata i poslova u oblasti grafičkog dizajna: projekti izrade vizuelnog identiteta kompanija, izrada promotivnog materijala i vizuelnog identiteta kancelarije za nauku Univerziteta u Novom Sadu,  razvoj korisničkog okruženja web i mobilnih aplikacija, projektovanje i dizajn ambalažnih proizvoda, izrada interaktivnih vizuelizacija i animacija. Rukovodilac je tehničke podrške na departmanu za Grafičko inženjerstvo i dizajn i urednik web prezentacije departmana. Odlikuju ga dobre komunikacione veštine stečene tokom decenijskog rada u nastavnom procesu i prenošenju znanja i veština. Od digitalnih veština može se izdvojiti kompetentan nivo poznavanja aplikacija za rastersku i vektorsku grafiku (Adobe CC paket: Photoshop, Illustrator, InDesign), rad u aplikacijama za dizajn i izradu prototipa korisničkog okruženja (Adobe XD, Figma), izradu projekata Virtuelne i proširene stvarnosti (Unity, Vuforia), izradu 3D modela i 3D animacija (Autodesk 3ds Max), izradu 2D i 3D video animacija (Adobe Animate i After Effects), video montažu (Adobe Premiere Pro, iMovie) projektovanje i dizajn ambalaže (EngView Package Designer), profesionalnu montažu tabaka (Preps), poznavanje tehnoloških procesa štampe na konvencionalnim podlogama, završne grafičke obrade, izrada web sajtova (HTML, CSS) i napredan nivo poznavanja Microsoft Office paketa. Tečno govori, čita i piše na engleskom jeziku a ocenjuje da mu je poznavanje pisanja, govora i razumijevanja njemačkog jezika srednjeg nivoa. Član je Organizacionog odbora The International Symposium of Graphic Engineering and Design GRID (Serbia) čiji je bio i sekretar 2018 godine.
<br><br>
Obrazovanje:
• 2008 - 2013 Osnovne akademske - bečelor studije i diplomske akademske - master studije, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn
• 2013 - 2019 Doktorske akademske studije, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn
<br><br>
Kretanje u poslu:
• 2013 - 2014 Saradnik u nastavi, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn
• 2014 – 2020 Asistent - master, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn
• 2020 – 2021 Asistent sa doktoratom, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn
• 2021 - Docent, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn
<br><br>
Mesto i trajanje studijskih boravaka u inostranstvu:
• 09.06.2014-13.06.2014. -FPS COST Action FP1104, New possibilities for print media and packaging - combining print with digital. “Science and engineering of printable electronics” na univerzitetu u Svonsiju, Ujedinjeno Kraljevstvo.
• 01.04. - 30.04.2016.- "CEEPUS CIII-RS- 0704-04-1516-M- 92583, Research and Education in the Field of Graphic Engineering", Sofija, Bugarska.
• 07.06.-05.07.2017. "Specialist teacher training course in Germany for specialist teacher in the field of printing and paper converting", Kemnic, Nemačka.
• 07.05.-07.06.2018. "Research and Education in the Field of Graphic Engineering and Design", University of Nova Gorica, Slovenija
• 24.09.-27.09.2018. "Active and intelligent fibre-based packaging - innovation and market introduction (ActInPak)", Grenoble INP Institute of Engineering and Management, Francuska
• 20.05.2019 - 20.06.2019 „CIII-RS-1311-01-1819 - Multidisciplinary Approach to Education and Research in the Field of Digital Media Production“ Sibiu, Rumunija.
<br><br>
Bibliografija:
https://www.grid.uns.ac.rs/data/zaposleni/knr-djurdjevic.pdf

Docent
01.03.2021.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Stručni saradnik-Laborant06.03.2020.Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn
Saradnik u nastavi01.02.2013.01.02.2014.Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn
Asistent sa doktoratom03.06.2020.Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Asistent06.03.2017.Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Asistent06.03.2014.Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
NazivU Ustanovi
Revitalizacija proizvodnog sistema štamparije

Diploma

Grafičko inženjerstvo i dizajn

Fakultet tehničkih nauka

2012

Razvoj baze znanja aktivne i inteligentne ambalaže

Master rad

Grafičko inženjerstvo i dizajn

Fakultet tehničkih nauka

2013

Kriterijum produkcijeOpis
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaĐurđević S., Novaković D., Kašiković N.: Functional Design of Graphic Systems, Machine Design, 2014, Vol. 6, No 2, pp. 41-44, ISSN 1821-1259
(M53) Rad u naučnom časopisuĐurđević S., Novaković D.: Razvoj baze znanja aktivne i inteligentne ambalaže, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2013, Vol. 28, No 10, pp. 1769-1772, ISSN 0350-428X, UDK: 004.41
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentGrafičko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka01.03.2021.
Asistent sa doktoratomGrafičko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka03.06.2020.
AsistentGrafičko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka06.03.2017.
AsistentGrafičko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka06.03.2014.
Saradnik u nastaviGrafičko inženjerstvo i dizajnFakultet tehničkih nauka01.02.2014.
Saradnik u nastaviGrafičko inženjerstvo i dizajn01.02.2013.