doc. Aleksandar Stanisavljević


Nedostaje slika

Aleksandar Stanisavljević

Docent


Telefon021/485-2085
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 610

Stanisavljević Aleksandar rođen je u Beogradu 10.08.1988. Osnovnu školu i srednju tehničku školu ''Nikola Tesla'' završio je u Sremskoj Mitrovici.
Diplomirao je 2011 godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a master studije završio 2012 godine takođe na Fakultetu tehničkih nauka, odbranivši master rad ''Uticaj distributivnih generatora i kondenzatora na vrednost struje kvara po IEC i IEEE standardima'' sa ocenom 10, sa srednjom ocenom na master studijama 9.50. Radni odnos zasnovao je 2012 na Fakultetu tehničkih nauka kao istraživač pripravnik i iste godine upisuje doktorske studije. Godine 2016. izabran je u zvanje Asistent-Master, na Katedri za energetsku elektroniku i pretvarače. Na fakultetu drži vežbe na studijskim programima osnovnih studija: E1 – Energetika, elektronika i telekomunikacije - iz predmeta Obnovljivi izvori i male elektrane i Softverski praktikum, Sabraćaj –Elektrotehnika i električne mašine. Učestvovao je na brojnim međunarodnim konferencijama. Autor ili koautor je više od 20 naučnih radova, od kojih su dve publikacije u vrhunskim međunarodnim časopisima.

Docent
01.10.2019.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik28.01.2015.01.10.2016.Departman za energetiku i procesnu tehniku
Istraživač pripravnik01.12.2012.01.12.2014.Departman za energetiku i procesnu tehniku
Asistent-Master01.11.2016.Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKatić V., Stanisavljević A.: Smart Detection of Voltage Dips Using Voltage Harmonics Footprint, IEEE Transaction on Industry Applications, 2018, No 99, pp. 5331-5342
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStanisavljević A., Katić V., Popadić B., Dumnić B.: Voltage dips detection in a microgrid with distributed generation for grid-tie inverter protection purposes, 19. European Conference on Power Electronics and Applications, Varšava: EPE´17 ECCE Europe, 12-14 Septembar, 2017
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaStanisavljević A., Katić V., Dumnić B., Popadić B.: A Brief Overview of the Distribution Test Grids with a Distributed Generation Inclusion Case Study, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2018, Vol. 15, No 1, pp. 115-129, ISSN 1451-4869
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energijeFakultet tehničkih nauka01.10.2019.
Saradnik u nastaviEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energijeFakultet tehničkih nauka01.11.2016.
Asistent-masterEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energijeFakultet tehničkih nauka01.11.2016.
Istraživač saradnikOpšta energetikaFakultet tehničkih nauka28.01.2015.
Istraživač pripravnikTermoenergetika01.12.2012.