Asistent Miloš Beočanin


Nedostaje slika

Miloš Beočanin

Asistent


Telefon021/485-2426
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Rođen je u Novom Sadu 1986. godine. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 2011. godine sa temom Jedno rešenje osnovnog jezgra za podršku 2D video igrama sa strategijom. Master rad je odbranio 2011. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu sa temom Video igre sa strategijom - primer implementacije navigacije u sklopu generičke mašine. 2012. godine je izabran u zvanje saradnika u nastavi u oblasti Računarska grafika na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Asistent
01.12.2014.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.12.2013.01.11.2014.Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
NazivU Ustanovi
Jedno rešenje osnovnog jezgra za podršku 2D video igrama sa strategijom

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Video igre sa strategijom – primer implementacije navigacije u sklopu genericke mašine

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentPrimenjene računarske nauke i informatika01.12.2017.
AsistentPrimenjene računarske nauke i informatika01.12.2014.
Saradnik u nastaviPrimenjene računarske nauke i informatika01.12.2013.
Saradnik u nastaviRačunarska grafika01.09.2013.
Saradnik u nastaviRačunarska grafikaFakultet tehničkih nauka01.09.2012.