Istraživač saradnik Mirjana Ćeranić


Nedostaje slika

Mirjana Ćeranić

Istraživač saradnik


Telefon021/485-2630
E-mail
Akademsko zvanjeIstraživač saradnik

STRUČNA BIOGRAFIJA

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Mirjana Ćeranić

Datum i mesto rođenja: 14.08.1983., Novi Sad

Lična adresa: Doža Đerđa 41, Novi Sad

Telefon: 063/8109164

E-mail: mirjanaceranic@uns.ac.rs

Zaposlena u: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

 

OBRAZOVANJE

Srednja škola: Gimnazija "Svetozar Marković", Novi Sad, Srbija

Datum završetka: Jun 2002.

Prosek ocena: 5.00 (od 5.00)

 

Fakultet: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Smer: Inženjerstvo zaštite životne sredine

Završetak: Decembar 2007.

Status: Diplomirani inženjer životne sredine - master

Prosek ocena: 9.94 (od 9.94)

 

Istraživač saradnik
02.09.2015.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač pripravnik15.07.2012.01.08.2015.Departman za energetiku i procesnu tehniku
NazivU Ustanovi
Difuzija toksičnih polutana u heteregenom sistemu

Diploma

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Istraživač saradnikInženjerstvo zaštite životne sredineFakultet tehničkih nauka02.09.2015.
Istraživač pripravnikInženjerstvo zaštite životne sredineFakultet tehničkih nauka13.07.2012.
Stipendista Min.nauke na dokt.studijamaInženjerstvo zaštite životne sredine02.03.2011.