Istraživač saradnik Đorđe Starčević


Nedostaje slika

Đorđe Starčević

Istraživač saradnik


Telefon021/485-2525
E-mail
Akademsko zvanjeIstraživač saradnik
KancelarijaKabinet 215
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik26.03.2012.01.06.2016.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Istraživač pripravnik01.12.2011.01.03.2012.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
NazivU Ustanovi
Dekompozicija signala pomoću vejvlet transformacije

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Realizacija multiveličinskog pojačanja slika u kompleksnom vejvlet domenu

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStarčević Đ., Ostojić V., Petrović V.: Automatic radiography image orientation using machine learning , 22. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 25-27 Novembar, 2014, pp. 509-512, ISBN 978-1-4799-6190-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOstojić V., Starčević Đ., Petrović V.: Artifact reduction in multiscale contrast enhancement for digital radiography, 22. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 25-27 Novembar, 2014, pp. 513-516, ISBN 978-1-4799-6190-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOstojić V., Starčević Đ., Petrović V.: Detection of collimation field in digital radiography using Frobenius norm of Hessian, 23. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 24-26 Novembar, 2015, pp. 476-479, ISBN 978-1-5090-0054-8
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduOstojić V., Starčević Đ., Petrović V.: Automatic detection of collimation field in digital radiographic images, 16. Medical Image Perception Society Conference (MIPS), Ghent, 3-5 Jun, 2015, pp. 34-34
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduStarčević Đ., Ostojić V., Petrović V.: Homomorphic Anti-scatter Grid Artefact Removal, 16. Medical Image Perception Society Conference (MIPS), Ghent, 3-5 Jun, 2015, pp. 35-35
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduStarčević Đ., Šveljo O., Spirovski M., Lončar-Turukalo T., Petrović V.: Ventricle Segmentation in near-base and near-apex slices of MR images, 5. International symposium on neurocardiology - Neurocard, Beograd: University Press Targu Mures, 17-18 Oktobar, 2013, pp. 45-45, ISBN 2069-0169
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduStarčević Đ., Šveljo O., Spirovski M., Lončar-Turukalo T., Petrović V.: An approach to right ventricular segmentation in MR images, 15. Congress of the International Society for Holter and Nonivasive Electrocardiology, Timisoara, 30-1 Maj, 2013, ISBN 1223-1533
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStarčević Đ., Petrović V.: Uklanjanje šuma iz medicinskih slika manipulacijom modula koeficijenata kompleksne wavelet transformacije, 11. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina, 21-23 Mart, 2012, ISBN 978-99938-624-8-2
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStarčević Đ., Petrović V.: Upotreba metode konjugatnih gradijenata za određivanje optimalnih parametara registracije medicinske slike, 9. DOGS, Digitalna obrada govora i slike, Kovačica, 4-6 Oktobar, 2012, ISBN 978-86-7892-439-2
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoPetrović V., Ostojić V., Starčević Đ.: Biblioteka za multiveličinsko pojačanje detalja i kontrasta digitalnih radiografskih snimaka, 2015
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Istraživač saradnikTelekomunikacije i obrada signalaFakultet tehničkih nauka25.03.2015.
Istraživač saradnikTelekomunikacije i obrada signalaFakultet tehničkih nauka26.03.2012.