Naučni saradnik Tiana Milović


Nedostaje slika

Tiana Milović

Naučni saradnik


Telefon060/46-71-260
E-mail
Akademsko zvanjeNaučni saradnik
KancelarijaLaboratorija 301

Rođena je 18.01.1984. godine u Novom Sadu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Integrisane osnovne i master akademske studije upisala je 2003. godine, na Fakultetu tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, smer Konstrukcije. 2011. godine odbranila je diplomski-master rad pod nazivom: "Projekat višespratne stambeno – poslovne armiranobetonske zgrade u Novom Sadu i analiza ploča direktno oslonjenih na stubove". Iste godine upisuje se na doktorske akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, uža naučna oblast: "Građevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcija" i počinje da radi kao istraživač pripravnik na projektu „Istraživanje mogućnosti primene otpadnih i recikliranih materijala u betonskim kompozitima, sa ocenom uticaja na životnu sredinu, u cilju promocije održivog građevinarstva u Srbiji“ broj TR36017 pod rukovodstvom prof. dr Vlastimira Radonjanina.

Naučni saradnik
01.06.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
STRUČNI SARADNIK (zvanje)01.01.2022.31.12.2022.Departman za građevinarstvo i geodeziju
Istraživač saradnik29.11.2017.Departman za građevinarstvo i geodeziju
Istraživač saradnik01.12.2014.Katedra za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija
NazivU Ustanovi
Projekat višespratne stambeno – poslovne armiranobetonske zgrade u Novom Sadu i analiza ploča direktno oslonjenih na stubove

Master rad

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTatomirović T., Tatomirović M., Malešev M., Radonjanin V.: Metakaolin as partial replacement of portland cement in high strength/performance concrete, 5. Građevinarstvo nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 17-21 Februar, 2014, pp. 1139-1146, ISBN 978-86-82707-23-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTatomirović T., Tatomirović M.: Basic properties of high strength concrete, 15. International Symposium MASE, Struga: MASE, Faculty of Civil Engineering, 18-21 Septembar, 2013, pp. 1-6, ISBN 9989-9785-1-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTatomirović T., Radeka M.: Influence of metakaolin on improving the properties of concrete, 4. International Symposium for Students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering Architecture and Environmental Protection, Niš: University of Nis, Faculty of Civil Engineering and Architecture, 27-28 Septembar, 2012, pp. 479-486, ISBN 978-86-88601-05-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTatomirović T., Radeka M.: Zeolte as pozzolanic material, 26. International Symposium on researching and application of contemporary achievements in civil engineering in the field of materials and structures, Vrnjačka Banja: Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, 29-31 Oktobar, 2014, pp. 215-224, ISBN 978-86-87615-05-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadeka M., Malešev M., Radonjanin V., Tatomirović T.: Pozzolanic activity of natural zeolite from one Serbian deposit, 26. International Symposium on researching and application of contemporary achievements in civil engineering in the field of materials and structures, Vrnjačka Banja: Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, 29-31 Oktobar, 2014, pp. 191-201, ISBN 978-86-87615-05-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMalešev M., Radonjanin V., Radeka M., Tatomirović T., Lukić I., Bulatović V.: Zeolite impact on basic physical and mechanical properties of cement mortars, 26. International Symposium on researching and application of contemporary achievements in civil engineering in the field of materials and structures, Vrnjačka Banja: Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, 29-31 Oktobar, 2014, pp. 225-236, ISBN 978-86-87615-05-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadeka M., Milović (Tatomirović T., Malešev M., Radonjanin V.: Effect of zeolite on basic physical properties, mechanical properties and frost resistance of cement mortars, 13. iNDiS, Novi Sad: Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 25-27 Novembar, 2015, pp. 260-272, ISBN 978-86-7892-748-5, UDK: 691
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠešlija M., Radonjanin V., Milović (Tatomirović T., Šupić S., Draganić (Vukoslavče S.: APPLICATION OF PERVIOUS CONCRETE IN ROAD ENGINEERING, 16. International Symposium MASE, Ohrid: MASE - Macedonian Association of Structural Engineers Faculty of Civil Engineering, 1-3 Oktobar, 2015, pp. 390-398, ISBN 608-4510-24-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S., Draganić (Vukoslavče S., Laban M., Šešlija M., Milović (Tatomirović T.: FIRE SAFETY ASSESSMENT OF RESIDENTIAL BUILDING USING CALCULATION AND EVACUATION SIMULATION MODEL, 16. International Symposium MASE, Ohrid: MASE - Macedonian Association of Structural Engineers, Faculty of Civil Engineering , 1-3 Oktobar, 2015, pp. 989-995, ISBN 608-4510-24-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilović (Tatomirović T., Šešlija M., Šupić S., Draganić (Vukoslavče S.: Influence of natural zeolte on some properties of mortar/concrete, 3. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet , 24-25 April, 2015, pp. 31-31, ISBN 978-86-80297-62-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilović (Tatomirović T., Radeka M., Malešev M., Radonjanin V.: Compressive strength and mineralogical properties of cement paste containing zeolite, 4. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 22-23 April, 2016, pp. 397-403, ISBN 978-86-80297-63-7, UDK: 666.9.022.1 : 539.4
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Naučni saradnikGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka27.04.2022.
Stručni saradnikGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka01.01.2021.
Stručni saradnikGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka29.11.2020.
Istraživač saradnikGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka29.11.2017.
Istraživač pripravnikKonstrukcije u građevinarstvu30.11.2011.