Naučni saradnik dr Alena Đugova


Nedostaje slika

dr Alena Đugova

Naučni saradnik


Telefon021/485-2540
E-mail
Akademsko zvanjeNaučni saradnik

Rođena je 28.09.1981. godine u Bačkoj Palanci. Fakultet elektrotehnike i informatike u Bratislavi u Slovačkoj (smer mikroelektronika) upisala je školske 2000./2001. godine, a diplomirala 2006. godine sa prosečnom ocenom 9.53 na master studijama (osnovne studije 7.87). Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu (Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije) se zaposlila kao stručni saradnik 15.10.2007. Takođe 2007./2008. godine je upisala doktorske studije na smeru za elektroniku. 25.02.2008. godine izabrana je u zvanje Istraživača pripravnika za užu naučnu oblast - Elektronika.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Naučni saradnik01.01.2022.27.06.2022.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Naučni saradnik01.01.2021.31.12.2021.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Stručni saradnik na projektu28.12.2016.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Istraživač saradnik26.01.2014.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Istraživač saradnik01.02.2012.01.01.2014.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Istraživač saradnik -master26.01.2011.01.01.2012.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Istraživač pripravnik25.02.2008.01.01.2011.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Stručni saradnik na projektu15.10.2007.01.02.2008.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
NazivU Ustanovi
Implementacija neuronske mreže tipa CNN

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Essex university

2004

Predlog neuronske mreže tipa CNN na čipu

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Essex university

2006

Nova konfiguracija širokopojasnog nisko-šumnog pojačavača u CMOS tehnologji

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2016

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuĐugova A., Radić J., Videnović-Mišić M., Goll B., Zimmermann H.: A Compact 3.1–5 GHz RC Feedback Low-Noise Amplifier Employing a Gain Enhancement Technique, Informacije MIDEM - Journal of microelectronics, electronic components and materials, 2014, Vol. 44, No 3, pp. 201-211, ISSN 0352-9045
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRadić J., Đugova A., Nađ L., Videnović-Mišić M.: A Low-Complexity and Energy-Efficient IR-UWB Pulse Generator in 0.18µm technology, Informacije MIDEM - Journal of microelectronics, electronic components and materials, 2013, Vol. 43, No 3, pp. 179-184, ISSN 0352-9045
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRadić J., Đugova A., Nađ L., Videnović-Mišić M.: New design of Low Power, 100Mb-s IR-UWB Pulse Generator in 0.18um CMOS Technology, Microelectronics Journal, 2013, ISSN 0026-2692, UDK: DOI:10.1016/j.mejo.2013.08.007
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNađ L., Radić J., Đugova A., Videnović-Mišić M.: Ultra Low-Power Low-Complexity Tunable 3-10 GHz IR-UWB Pulse Generator, Informacije MIDEM - Journal of microelectronics, electronic components and materials, 2012, Vol. 42, No 3, pp. 185-191, ISSN 0352-9045
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadić J., Đugova A., Nađ L., Videnović-Mišić M.: A Novel Low-Complexity BPSK IR-UWB Pulse Generator in 0.13um CMOS Technology, 29. International Conference on Microelectronics – MIEL, Beograd: IEEE , 12-15 Maj, 2014, pp. 413-416, ISBN 978-1-4799-5294-6 , UDK: 10.1109/MIEL.2014.6842178
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐugova A., Radić J., Videnović-Mišić M., Nađ L., Živanov Lj.: Compact UWB Resistive Feedback Low Noise Amplifier Utilizing Current Bleeding Technique, 29. International Conference on Microelectronics – MIEL, Beograd: IEEE, 12-15 Maj, 2014, pp. 387-390, ISBN 978-1-4799-5294-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadić J., Đugova A., Nađ L., Videnović-Mišić M., Živanov Lj.: Comparison of Feedback Influence on Ring Oscillator Performance for IR-UWB Pulse Generator in 0.13μm and 0.18μm CMOS technologies, 4. Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems DoCEIS, Lisabon: Springer, 15-17 April, 2013, ISBN 978-3-642-37290-2 , UDK: DOI 10.1007/978-3-642-37291-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadić J., Đugova A., Nađ L., Videnović-Mišić M.: A tunable OOK IR-UWB pulse generator in 0.18um technology, 2. Mediterranean Conference on Embedded Computing - MECO, Budva: IEEE, 16-20 Jun, 2013, pp. 188-191, ISBN 978-9940-9436-1-5, UDK: 10.1109/MECO.2013.6601353
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐugova A., Radić J., Videnović-Mišić M., Nađ L.: Inverter-Based Low-Noise Amplifier Topologies for Ultra-Wideband Applications, 2. Mediterranean Conference on Embedded Computing - MECO, Budva: IEEE, 16-20 Jun, 2013, pp. 192-195, ISBN 978-9940-9436-1-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadić J., Đugova A., Nađ L., Videnović-Mišić M.: A 3.1 – 6.65 GHz, 933µW Impulse Radio Pulse Generator with Tunable Spectrum in 0.18µm CMOS, 11. International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS, Niš: IEEE, 16-19 Oktobar, 2013, pp. 378-382, ISBN 978-1-4799-0900-1, UDK: 10.1109/TELSKS.2013.6704403
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIvanišević N., Videnović-Mišić M., Đugova A.: Analysis and design of a two-stage CMOS operational amplifier in 150 nm technology , 4. Small Systems Simulation Symposium, Niš, 12-14 Februar, 2012
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadić J., Đugova A., Nađ L., Videnović-Mišić M.: Resistive Feedback Influence on Ring Oscillator Performance for IR-UWB Pulse Generator in 0.13μm CMOS technology, 4. Small Systems Simulation Symposium, Niš, 12-14 Februar, 2012, pp. 73-76, ISBN 978-86-6125-059-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadić J., Đugova A., Nađ L., Videnović-Mišić M.: Feedback Influence on Performance of Ring Oscillator for IR-UWB Pulse Generator in 0.18µm CMOS technology, 28. International Conference on Microelectronics – MIEL, Niš: IEEE, 13-16 Maj, 2012, pp. 357-360, ISBN 978-1-4673-0235-7 , UDK: 10.1109/MIEL.2012.6222873
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadić J., Đugova A., Nađ L., Videnović-Mišić M.: Body Effect Influence on 0.18μm CMOS Ring Oscillator Performance for IR-UWB Pulse Generator Applications, 1. Mediterranean Conference on Embedded Computing - MECO, Bar: IEEE, 19-21 Jun, 2012, pp. 170-173, ISBN 978-9940-9436-0-8 (, UDK: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadić J., Đugova A., Nađ L., Videnović-Mišić M.: Body Bias Influence on Ring Oscillator Performance for IR-UWB Pulse Generator in 0.18μm CMOS technology , 47. International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Tehnologies - ICEST, Veliko Trnovo, 28-30 Jun, 2012, pp. 59-62, ISBN 978-619-167-002-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadić J., Đugova A., Nađ L., Videnović-Mišić M.: A Low Power 3.1-7.5 GHz Tunable Pulse Generator for Impulse Radio UWB, 10. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica: IEEE, 20-22 Septembar, 2012, pp. 425-428, ISBN 978-1-4673-4748-8 , UDK: 10.1109/SISY.2012.6339557
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadić J., Đugova A., Nađ L., Babković K., Videnović-Mišić M.: Feedback Influence on Ring Oscillator Performance for IR-UWB Pulse Generator in 0.13μm CMOS technology, 54. ELMAR - Electronics in Marine, Zadar: IEEE, 12-14 Septembar, 2012, pp. 101-103, ISBN 978-953-7044-13-8, UDK: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐugova A., Radić J., Videnović-Mišić M.: A 6–9 GHz Resistive Feedback Low Noise Amplifier Designed in 0.18µm CMOS Technology, 46. International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Tehnologies - ICEST, Niš, 29-1 Jun, 2011, pp. 183-186, ISBN 978-86-6125-031-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadić J., Đugova A., Videnović-Mišić M.: A 3.1–10.6GHz Impulse-Radio UWB Pulse Generator in 0.18µm, 9. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica: IEEE, 8-10 Septembar, 2011, pp. 335-338, ISBN 978-1-4577-1973-8, UDK: 10.1109/SISY.2011.6034348
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadić J., Đugova A., Videnović-Mišić M.: Low Power IR-UWB Pulse Generator in 0.18um CMOS Technology, 10. International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS, Niš: IEEE, 5-8 Oktobar, 2011, pp. 761-764, ISBN 978-1-4577-2016-1, UDK: 10.1109/TELSKS.2011.6143222
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐugova A., Radić J., Videnović-Mišić M.: A Variable Gain Low Noise Amplifier for UWB 6–10 GHz Applications , 19. Austrian Workshop on Microelectronics, ?ustrochip, Beč, 26 Septembar, 2011, pp. 7-10, ISBN 978-3-200-02384-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐugova A., Radić J., Videnović-Mišić M.: A 0.18μm CMOS Low Power LNA for 6–8.5 GHz UWB Receivers, 34. International Semiconductor Conference CAS, Sinaia: IEEE, 17-19 Oktobar, 2011, pp. 215-218, ISBN 978-1-61284-171-7, UDK: 10.1109/SMICND.2011.6095762
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadić J., Đugova A., Videnović-Mišić M., Duarte C., Grade Tavares V.: A Low-Power and High Gain CMOS UWB Power Amplifier for Group 1~3 MB-OFDM Application, 18. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 23-25 Novembar, 2010, pp. 783-786, ISBN 978-86-7466-392-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐugova A., Radić J., Videnović-Mišić M., Duarte C., Grade Tavares V.: An UWB 3–5 GHz Common-Gate Low Noise Amplifier Designed in 0.13μm Technology, 18. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 23-25 Novembar, 2010, pp. 783-786, ISBN 978-86-7466-392-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐugova A., Radić J., Videnović-Mišić M.: Design and Analysis of Ultra-Wideband Low Noise Amplifier in 0.13µm CMOS Technology, 45. International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Tehnologies - ICEST, Ohrid, 23-26 Jun, 2010, pp. 135-138, ISBN 978-9989-786-57-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐugova A., Radić J., Videnović-Mišić M.: Comparison of Various 2.4GHz LNA Topologies, 6. Conference on Ph.D. Research in Microelectronics
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadić J., Đugova A., Videnović-Mišić M.: A Low-Power and High Linearity CMOS UWB Power Amplifier for Group 1~3 MB-OFDM Application, 18. Austrian Workshop ?n Microelectronics, ?ustrochip, Villach, 6 Oktobar, 2010, pp. 33-36, ISBN 978-3-200-01945-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐugova A., Videnović-Mišić M.: Basic Figures of Merit for a 1.575GHz Low Noise Amplifier in 0.35μm SiGe BiCMOS Technology, 9. IEEE International Conference EUROCON, Sankt Peterburg: IEEE, 18-23 Maj, 2009, pp. 1225-1230, ISBN 978-1-4244-3860-0, UDK: 10.1109/EURCON.2009.5167792
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐugova A., Radić J., Videnović-Mišić M.: Circuit and Process Parameters Issue for 1.57542GHz Low Noise Amplifier in 0.35µm BiCMOS technology, 1. International Symposium on Signals, Circuits
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadić J., Đugova A., Videnović-Mišić M.: A 2.4 GHz High-Gain Low Noise Amplifier, 1. International Symposium on Signals, Circuits
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadić J., Đugova A., Videnović-Mišić M.: Linearity Issue in 2.4 GHz 0.35μm BiCMOS Low Noise Amplifier, 9. TELSIKS - International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, Niš: IEEE, 7-9 Oktobar, 2009, pp. 32-35, ISBN 978-1-4244-4382-6, UDK: 10.1109/TELSKS.2009.5339498
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐugova A., Videnović-Mišić M.: S-parameters and Noise Figure of a two-stage LNA in SiGe BiCMOS 0.35μm Technology, 1. ReCIMiCo Workshop Design and Characterization of Integrated Microsystems and Components, Novi Sad, 29-30 Septembar, 2009, pp. 73-78, ISBN 978-86-7892-286-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStanarević S., Đugova A., Videnović-Mišić M.: Results of Inductor Modeling Using ASITIC and Cadence compared to Real austriamicrosystems Inductors Models, 8. International Symposium on Electronics and Telecommunications - ETC, Timisoara, 25-26 Septembar, 2008, pp. 125-128, ISBN ISSN: 1583-3380
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadić J., Đugova A., Nađ L., Videnović-Mišić M.: Resistive Feedback Influence on Ring Oscillator Performance for IR-UWB Pulse Generator in 0.13μm CMOS technology, 4. Small Systems Simulation Symposium, Niš, 12-14 Februar, 2012, pp. 73-76, ISBN 978-86-6125-059-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIvanišević N., Videnović-Mišić M., Đugova A.: Analysis and design of a two-stage CMOS operational amplifier in 150 nm technology, 4. Small Systems Simulation Symposium, Niš, 12-14 Februar, 2012, pp. 67-72, ISBN 978-86-6125-059-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadić J., Đugova A., Nađ L., Videnović-Mišić M.: Feedback Influence on Performance of Ring Oscillator for IR-UWB Pulse Generator in 0.18µm CMOS technology, 28. International Conference on Microelectronics – MIEL, Niš: IEEE, 13-16 Maj, 2012, pp. 357-360, ISBN 978-1-4673-0235-7 , UDK: 10.1109/MIEL.2012.6222873
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadić J., Đugova A., Nađ L., Videnović-Mišić M.: A Low Power 3.1-7.5 GHz Tunable Pulse Generator for Impulse Radio UWB, 10. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica: IEEE, 20-22 Septembar, 2012, pp. 425-428, ISBN 978-1-4673-4748-8 , UDK: 10.1109/SISY.2012.6339557
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐugova A., Radić J., Videnović-Mišić M.: A 6–9 GHz Resistive Feedback Low Noise Amplifier Designed in 0.18µm CMOS Technology, 46. International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Tehnologies - ICEST, Niš, 29-1 Jun, 2011, pp. 183-186, ISBN 978-86-6125-031-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐugova A., Radić J., Videnović-Mišić M.: A Variable Gain Low Noise Amplifier for UWB 6–10 GHz Applications , 19. Austrian Workshop on Microelectronics, ?ustrochip, Beč, 26 Septembar, 2011, pp. 7-10, ISBN 978-3-200-02384-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐugova A., Radić J., Videnović-Mišić M.: A 0.18μm CMOS Low Power LNA for 6–8.5 GHz UWB Receivers, 34. International Semiconductor Conference CAS, Sinaia: IEEE, 17-19 Oktobar, 2011, pp. 215-218, ISBN 978-1-61284-171-7, UDK: 10.1109/SMICND.2011.6095762
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaRadić J., Đugova A., Videnović-Mišić M.: Influence of Current Reuse LNA Circuit Parameters on its Performance , Journal of Electrical and Control Engineering – JECE, 2012, Vol. 2, No 3, pp. 7-14, ISSN 2226-2881
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaRadić J., Đugova A., Videnović-Mišić M.: Influence of Current Reuse LNA Circuit Parameters on its Performance, Journal of Electrical and Control Engineering – JECE, 2012, Vol. 2, No 3, pp. 7-14, ISSN 2226-2881
(M53) Rad u naučnom časopisuRadić J., Đugova A., Videnović-Mišić M.: Influence of Current Reuse LNA Circuit Parameters on its Noise Figure, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2009, Vol. 6, No 3, pp. 431-441, ISSN 1451-4869, UDK: 621.375.4:621.391.822
(M53) Rad u naučnom časopisuRadić J., Đugova A., Videnović-Mišić M.: Influence of Current Reuse LNA Circuit Parameters on its Noise Figure, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2009, Vol. 6, No 3, pp. 431-441, ISSN 1451-4869, UDK: 621.375.4:621.391.822
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRadić J., Đugova A., Nađ L., Videnović-Mišić M.: Uticaj supstrata na frekvenciju ring oscilatora realizovanog u 0.18um CMOS tehnologiji za primene u sirokopojasnom impulsnom generatoru, 56. ETRAN, Zlatibor, 11-14 Jun, 2012, pp. 1-4, ISBN 978-86-80509-67-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐugova A., Radić J., Videnović-Mišić M.: Nisko-šumni pojačavač namenjen za 3.1 – 5 GHz UWB sisteme isprojektovan u 0.13µm CMOS tehnologiji, 54. ETRAN, Donji Milanovac, 7-11 Jun, 2010, pp. 1-4, ISBN 978-86-80509-65-5
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRadić J., Đugova A., Videnović-Mišić M.: Pojačavač snage za MB-OFDM UWB primene isprojektovan u 0.13um CMOS tehnologiji, 54. ETRAN, Donji Milanovac, 7-11 Jun, 2010, pp. 1-4, ISBN 978-86-80509-65-5
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRadić J., Đugova A., Videnović-Mišić M.: Uticaj parametara nisko-šumnog pojačavača sa višestrukim iskorišćenjem struje polarizacije na S21 parametar, 8. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina, 18-20 Mart, 2009, ISBN 99938-624-2-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniAhmetović R., Đugova A., Videnović-Mišić M., Nađ L.: Analiza uticaja pojedinih slojeva na performanse induktivnih struktura, 8. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina, 18-20 Mart, 2009, ISBN 99938-624-2-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐugova A., Radić J., Videnović-Mišić M.: Uticaj parametara nisko-šumnog pojačavača na stabilnost kola i S21 parametar, 53. ETRAN, Vrnjacka Banja, 15-18 Jun, 2009, pp. 1-4, ISBN 978-86-80509-64-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRadić J., Đugova A., Videnović-Mišić M.: Uticaj parametara nisko-šumnog pojačavača sa višestrukim iskorišćenjem struje polarizacije na parametar šuma, 53. ETRAN, Vrnjacka Banja, 15-18 Jun, 2009, pp. 1-4, ISBN 978-86-80509-64-8
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Radić J., Đugova A., Nađ L., Videnović-Mišić M.: Nova konfiguracija ultra-širokopojasnog impulsnog generatora realizovanog u CMOS tehnologiji, 2015
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Radić J., Đugova A., Nađ L., Videnović-Mišić M.: Integrisani UWB impulsni generator koji radi u frekvencijskom opsegu od 3.1 do 7.5 GHz, 2015
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Radić J., Đugova A., Nađ L., Videnović-Mišić M.: Metoda za određivanje karakteristika ultra-širokopojasnog impulsnog generatora u CMOS tehnologiji, 2014
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Đugova A., Radić J., Videnović-Mišić M., Nađ L.: Metoda za određivanje karakteristika širokopojasnog nisko-šumnog pojačavača realizovanog u CMOS tehnologiji, 2014
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Đugova A., Radić J., Videnović-Mišić M., Nađ L.: Nova konfiguracija širokopojasnog nisko-šumnog pojačavača realizovanog u CMOS tehnologiji, 2014
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Đugova A., Radić J., Videnović-Mišić M., Nađ L.: Integrisani širokopojasni nisko-šumni pojačavač namenjen za rad u frekvencijskom opsegu od 3,1 do 5 GHz, 2017
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Naučni saradnikElektronikaResorno ministrarstvo za nauku01.01.2021.
Naučni saradnikElektronikaResorno ministrarstvo za nauku28.06.2017.
Stručni saradnikElektronikaFakultet tehničkih nauka30.11.2016.
Istraživač saradnikElektronika26.01.2014.
Saradnik u nastaviElektronikaFakultet tehničkih nauka26.03.2009.
Istraživač pripravnikElektronikaFakultet tehničkih nauka25.02.2008.