Naučni saradnik dr Andrea Marić


Nedostaje slika

dr Andrea Marić

Naučni saradnik


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeNaučni saradnik
KancelarijaKabinet 205

Andrea Marić je rođena 1978. godine u Novom Sadu, gde je završila osnovnu i srednju školu sa odličnim uspehom. Diplomirala je aprila 2005. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na odseku za Elektrotehniku i računarstvo, smer Elektronika i telekomunikacije, odbranivši diplomski rad pod nazivom „Analiza, modelovanje i simulacija integrisanih transformatora”. Magistarske studije je upisala 2005. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na smeru Elektronika, usmerenje Mikroelektronika. Magistarsku tezu pod nazivom „Poređenje električnih performansi integrisanih induktora na silicijumskoj podlozi” uspešno je odbranila jula 2008. godine, a doktorsku disertaciju pod nazivom „Metode za poboljšanje RF performansi mikro- induktorskih i transformatorskih struktura” septembra 2016. godine.

Od aprila 2006. godine radi na Katedri za elektroniku, Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije u Novom Sadu, prvo kao saradnik u nastavi, zatim kao asistent, zatim kao predavač. Nakon odbranjene doktorske disertacije ostaje da radi u zanju naučnog saradnika na istoj Katedri. U svom dosadašnjem stručnom i naučnom radu potpisala je kao autor i/ili koautor preko 30 radova u časopisima međunarodnog i nacionalnog značaja, više od 50 radova saopštenim na međunarodnim i domaćim konferencijama, kao i 10 tehničkih rešenja. Jedan je od autora zbirke rešenih zadataka “Materijali u elektrotehnici” i pomoćnog udžbenika “Softverski praktikum”.

Učestvovala je na više domaćih i međunarodnih projekata. U više navrata boravila je u inostranstvu (Pariz, Francuska i Beč, Austrija) u okviru manjih (individualnih) istraživačkih projekata, sa ciljem stručnog usavršavanja.

Član IEEE i IMAPS organizacija.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Naučni saradnik01.01.2022.24.10.2022.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Naučni saradnik01.01.2021.31.12.2021.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Naučni saradnik01.06.2018.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent sa magistraturom26.08.2008.01.09.2014.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Stručni saradnik na projektu01.07.2008.01.08.2008.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Saradnik u nastavi01.10.2006.01.06.2008.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Saradnik u nastavi22.03.2006.01.05.2006.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Predavač27.09.2014.Katedra za elektroniku
NazivU Ustanovi
Analiza, modelovanje i simulacija integrisanih transformatora

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Poređenje električnih performansi integrisanih induktora na silicijumskoj podlozi

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Metode za poboljšanje RF performansi mikro- induktorskih i transformatorskih struktura

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2016

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisu“Review of various realizations of integrated monolithic transformers“
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniModelling and characterisation of fractal based RF inductors on silicon substrat
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniA wireless readout temperature sensor realized in LTCC-technology
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAplication of the LTCC technology for the fabrication on miniature 3D RF transformers
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPerformance improvement of a resonant pressure sensor by means of a model based design optimisation
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaApplication of response surface method for optimal design of octagonal micro-inductors,
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaApplication of the LTCC technology for the fabrication of the RF 3D inductor
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMikro-transformatori sa planarnim i 3D namotajima bazirani na LTCC tehnologiji
(M72) Odbranjen magistarski radPoređenje električnih performansi integrisanih induktora na silicijumskoj podlozi
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetLj. Živanov, G. Stojanović, A. Marić, G. Radosavljević, “Materijali u elektrotehnici - zbirka rešenih zadataka,“ FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2007
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Naučni saradnikElektronikaResorno ministrarstvo za nauku01.01.2021.
Naučni saradnikElektronikaResorno ministrarstvo za nauku25.10.2017.
Asistent pripravnik RElektronikaUniverzitet u Novom Sadu13.05.2013.
Asistent 1 - magistarElektronikaFakultet tehničkih nauka27.09.2011.
Asistent - stari nazivElektronikaFakultet tehničkih nauka26.08.2008.
Saradnik u nastaviElektronikaFakultet tehničkih nauka18.06.2007.
Saradnik u nastaviElektronikaFakultet tehničkih nauka22.03.2006.