Predmet: Teorija betonskih konstrukcija 2 (06 - GG28)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastKonstrukcije u građevinarstvu i teorija konstrukcija
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 10.10.2012..


Predmeti kojima je preduslov predmet Teorija betonskih konstrukcija 2

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Betonske konstrukcijedada
Osposobljavanje studenata za projektovanje, primenu principa i metoda proračuna i dimenzionisanja prethodno napregnutih elemenata, kao i za analizu stanja upotrebljivosti armiranobetonskih i prethodno napregnutih elemenata.
Poznavanje i primena principa i metoda proračuna i dimenzionisanja prethodno napregnutih elemenata i analize stanja upotrebljivosti armiranobetonskih i prethodno napregnutih elemenata. Potrebne osnove za sledeće stručne predmete iz oblasti betonskih konstrukcija.
Granična stanja upotrebljivosti kod armiranobetonskihi i prednapregnutih elemenata: proračun stanja napona i deformacija u presecima elemenata, proračun ugiba/deformacija i proračun stanja prslina. Granični ugibi i granične širine prslina. Proračunski kriterijumi. Pregled i razvoj prethodno napregnutih (PN) betonskih konstrukcija i tehnička regulativa. Načini prethodnog naprezanja (prethodno i naknadno zatezanje kablova). Principi, sistemi i stepeni prethodnog naprezanja. Karakteristike betona (tečenje i skupljanje betona) i armature za PN (čvrstoće, relaksacija napona). Radni dijagrami betona i čelika za PN. Teorije tečenja betona i algebarske veze napona i deformacija. Proračun i dimenzionisanje preseka PN elemenata prema dopuštenim naponima i prema graničnoj nosivosti. Trenutni i vremenski gubici sile pretodnog naprezanja. Vođenje trase kablova duž nosača, kotvljenje kablova, dužina uvođenja sile PN i osiguranje mekom armaturom. Granično stanje pojave prslina i osiguranje mekom armaturom. Primena PN kod linijskih i površinskih nosača.
Predavanja, auditornai računska vežbanja, konsultacije, izrada i odbrana predmetnihzadataka.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Aćić M., Pakvor A., Perišić Ž.Teorija armiranobetonskih i prethodno napregnutih konstrukcija1983Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Pakvor A., Tatomirović M.Teorija betonskih konstrukcija2003Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Alendar V.Prethodno napregnuti beton2003Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Radosavljević, Ž.Armirani beton 2: Teorija graničnih stanja1986Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Grupa autoraPriručnik za primenu Pravilnika za beton i armirani beton BAB87, Tom 1 i Tom 22002Građevinski fakultet BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada30.00
Prisustvo na vežbamadada0.00
Prisustvo na predavanjimadada0.00
Usmeni deo ispitaneda35.00
Praktični deo ispita - zadacineda35.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Brujić dr Zoran
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vrcelj dr Zora
Gostujući profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Žarković Drago
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Starčev-Ćurčin dr Anka
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Milović Tiana
Naučni saradnik

Auditorne vežbe