Predmet: Teorija betonskih konstrukcija 1 (06 - GG25)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastKonstrukcije u građevinarstvu i teorija konstrukcija
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 10.10.2012..

Osposobljavanje studenata za primenu principa i metoda proračuna i dimenzionisanja armiranobetonskih preseka i elemenata.
Poznavanje i primena principa i metoda proračuna i dimenzionisanja armiranobetonskih preseka i elemenata. Potrebne osnove za sledeće stručne predmete iz oblasti betonskih konstrukcija.
Pregled i razvoj betonskih i armiranobetonskih konstrukcija i tehnička regulativa. Beton i armatura, zajednički rad (fizičko mehaničke karakteristike, raspored armature u preseku linijskih elemenata, vođenje armature duž nosača, sidrenje i nastavljanje armature, lokalna naprezanja). Teorije proračuna prema graničnim stanjima. Granično stanje nosivosti: metode određivanja uticaja (linearna teorija, linearna teorija s ograničenom preraspodelom, nelinearna teorija, teorija plastičnosti). Radni dijagrami za beton i čelik za armiranje, naponsko-deformacijske oblasti AB preseka, parcijalni koeficijenti sigurnosti. Proračun i dimenzionisanje AB preseka elemenata prema graničnim uticajima od delovanja: momenata savijanja i aksijalnih sila, kao pojedinačnih i složenih uticaja, transverzalnih sila i momenata torzije, kao pojedinačnih i složenih uticaja. Dijagrami interakcije. Izvijanje AB elemenata. Metoda pritisnutih štapova i zatega.
Predavanja, auditornai računska vežbanja, konsultacije, izrada i odbrana predmetnihzadataka.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Pakvor A., Tatomirović M.Teorija betonskih konstrukcija2003Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Radosavljević Ž.Armirani beton, Knjiga 2 – Teorija graničnih stanja1986Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Aćić M., Pakvor A., Perišić Ž.Teorija armiranobetonskih i prethodno napregnutih konstrukcija1983Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Grupa autoraPriručnik za primenu Pravilnika za beton i armirani beton BAB87, Tom 1 i Tom 22002Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada30.00
Prisustvo na vežbamadada0.00
Prisustvo na predavanjimadada0.00
Usmeni deo ispitaneda35.00
Praktični deo ispita - zadacineda35.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Brujić dr Zoran
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Isaković dr Tatjana
Gostujući profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Žarković Drago
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Starčev-Ćurčin dr Anka
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Milović Tiana
Naučni saradnik

Auditorne vežbe