Predmet: Statika konstrukcija 1 (06 - GG22)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTeorija konstrukcija
MultidisciplinarnaNe
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 29.08.2007..


Predmeti kojima je preduslov predmet Statika konstrukcija 1

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Drvene konstrukcijedane
Sticanje znanja neophodnih za analizu naprezanja i deformacija statički određenih linijskih konstrukcija usled stalnog i pokretnog opterećenja.
Osposobljenost za proračun i analizu svih vrsta statički određenih linijskih nosača koji se primenjuju u građevinarstvu. Stečena znanja koriste se u stručnim predmetima koji slede i u inženjerskoj praksi.
Tehnička teorija savijanja štapa u ravni. Geometrija deformacije štapa i geometrija sila. Osnovne nepoznate i osnovne jednačine, statička i kinematička klasifikacija nosača. Teoreme o energiji nosača. Princip virtualnih pomeranja, princip virtualnih sila i njihova primena. Uticajne funkcije, uticajne linije i njihova primena. Statički određeni nosači: određivanje reakcija oslonaca i sila u presecima punih i rešetkastih nosača; metoda čvorova, metoda dekompozicije, metoda zamene elemenata, primena principa virtualnih pomeranja. Konstrukcija uticajnih linija: statička metoda, kinematička metoda, metoda zamene elemenata. Deformacija statički određenih nosača. Određivanje pomeranja tačaka i obrtanja preseka nosača; geometrijsko rešenje, primena principa virtualnih sila. Statičko kinematička analogija, određivanje dijagrama pomeranja punih i rešetkastih nosača. Teoreme o uzajamnosti. Konstrukcija uticajnih linija za deformacijske veličine.
Predavanja, numeričko-grafičke vežbe, konsultacije. Vežbe se izvode po grupama, a obrađeni zadaci u potpunosti prate materiju sa predavanja. Uslov za izlazak na ispit su pozitivno ocenjeni individualni zadaci i zahtevani uspeh na dva teorijska kolokvijuma.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Đurić M., Perić-Đurić O.Statika konstrukcija1990Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Đurić M., Nikolić D.Statika konstrukcija – uticaj pokretnog opterećenja1990Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Đorđević R.Statika konstrukcija1998Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Nikolić D.Statika konstrukcija, Zbirka rešenih ispitnih zadataka1986Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Folić R.Statika konstrukcija, Zbirka rešenih zadataka1987Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Lađinović ĐStatika konstrukcija 12007Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Grafički raddada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Kolokvijumdane40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Lađinović Đorđe

Predavanja
Nedostaje slika

Kisin dr Srđan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Radujković dr Aleksandra
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Džolev dr Igor
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Manojlović Dragan
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Rajić Nikola

Auditorne vežbe