Predmet: Drvene konstrukcije (06 - GG34)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastKonstrukcije u građevinarstvu i teorija konstrukcija
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Statika konstrukcija 1dane
Ovladavanje znanjima neophodnim za projektovanje, izvođenje i održavanje uobičajenih konstrukcija od drveta i proizvoda na bazi drveta.
Osposobljenost studenata za rešavanje konkretnih problema iz svakodnevne građevinske prakse u oblasti drvenih konstrukcija.
Drvo kao materijal građevinskih konstrukcija. Svojstva drveta - fizička, mehanička, tenička. Dejstva, dozvoljeni naponi i granična stanja (nosivosti i upotrebljivosti). Odnos drvo-požar. Spojna sredstva. Proračun nosivosti i stabilnosti drvenih elemenata prema aktuelnim propisima. Tesarske veze. Veze i nastavci sa spojnim sredstvima kod konstrukcija od monolitnog drveta. Krovne drvene konstrukcije u zgradarstvu - klasični drveni krovovi i rešetkaste konstrukcije. Konstrukcije od drveta i ploča na bazi drveta. Lamelirano lepljeno drvo (LLD) - proizvodnja, osnove proračuna pravih i zakrivljenih elemenata konstantne i promenljive visine preseka. Veze, nastavci, oslonci i ležišta kod konstrukcija od LLD. Prostorna stabilnost objekata sa nosećom konstrukcijom od monolitnog i/ili LL drveta. Montaža, zaštita i održavanje objekata od drveta.
Nastava se izvodi kroz predavanja (power point prezentacije), računsko-grafičke vežbe (sa izradom referentnih primera i predmetnih zadataka), kao i konsultacije. Pohađanje nastave i vežbi je obavezno. Studentima se zadaju dva predmetna zadatka koje izrađuju samostalno ili u organizovanim timovima. Odbrana predmetnih zadataka je obavezna. Iz svih oblika predispitnih i ispitnih obaveza, student mora zadovoljiti prag znanja.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Gojković M., Stojić D.Drvene konstrukcije1996Građevinski fakultet & GrosknjigaSrpski jezik
Gojković M., Stevanović B. i dr.Drvene konstrukcije - zbirka zadataka i izvodi iz propisa2009Građevinski fakultet Univerziteta u BeograduSrpski jezik
Lončarić D.Drvene konstrukcije 12007Građevinski fakultet Univerziteta u SarajevuSrpski jezik
Ilić S.Klasični drveni krovovi1989Građevinska knjigaSrpski jezik
SRPSDrvene konstrukcije - knjiga 41995Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Evrokod 5 - proračun drvenih konstrukcijaEvrokod 5 - DEO 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade2009Građevinski fakultet Univerziteta u BeograduSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada30.00
Testdada20.00
Usmeni deo ispitaneda10.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kočetov-Mišulić dr Tatjana
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Jovanović Đorđe
Docent

Auditorne vežbe