prof. dr Srđan Kisin


Nedostaje slika

dr Srđan Kisin

Redovni profesor


Telefon021/485-2612
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 204

Od 15.03.1976. do 30.05.1992. godine Građevinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, asistent pripravnik, asistent, viši asistent, docent (od 1982. godine), vanredni profesor (od 1987. godine), rukovodilac Odseka za konstrukcije (od 1990 do 1992 godine ); Od 01.09.1976. do 30.05.1992. godine Institut za materijale i konstrukcije Sarajevo (dopunski radni odnos), asistent-istraživač, naučni saradnik, koordinator za analizu konstrukcija, direktor (od 1986. do 1991. godine); Od 01.06.1992. do 30.08.1992. godine Institut IMS Beograd, naučni savetnik; Od 01.09.1992. godine do danas Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu (vanredni profesor do 30.08.1998., redovni profesor od 01.09.1998.); Od 01.09.1992. godine do 01.10.2001. Institut IMS Beograd (dopunski radni odnos), naučni savetnik ; Od 01.10.2001. godine do 01.11.2004. Institut za građevinarstvo IG u Banja Luci (dopunski radni odnos), direktor.

Redovni profesor
01.07.1998.
Trenutno nema istorijskih podataka o članstvu zaposlenog!
NazivU Ustanovi
Određivanje širine metalnih mostova iz uslova stabilnosti

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Univerzitet u Beogradu

1976

Prilog računskoj analizi ortotropnih konstrukcija

Magistratura

Građevinsko inženjerstvo

Građevinski fakultet

1980

Prolog numeričkoj i eksperimentalnoj analiz tankozidnih monosimetričnih nosača

Doktorat

Građevinsko inženjerstvo

Građevinski fakultet

1985

Kriterijum produkcijeOpis
(M11) Istaknuta monografija međunarodnog značajaR. Đorđević, S. Kisin, A.Vukić: "Cylindrical Shell as a Foundation ", Časopis BAM 977/94, pp.177 - 186, Budapest, 1994.
(M11) Istaknuta monografija međunarodnog značajaS. Kisin, R. Đorđević: "Modification of Incremental Numerical Analysis Based on Geometrical Nonlinear Process", Časopis BAM 1046/94, pp. 35 - 42, Budapest, 1994.
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,S. Kisin: " Teorija stabilnosti ", udžbenik, 173 strane, Građevinski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 1986.
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,S. Kisin: "Stabilnost metalnih konstrukcija", I izdanje, knjiga, 228 strana, Građevinska knjiga, Beograd, 1997.
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetS. Kisin, H. Mujčić: "Zbirka zadataka iz teorije statički određenih linijskih nosača", zbirka zadataka, 213 strana, Građevinski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 1987.
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetS. Kisin, H.Mujčić: "Zbirka zadataka iz teorije statički neodređenih linijskih nosača", zbirka zadataka, 357 strana, Građevinski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 1988.
(M11) Istaknuta monografija međunarodnog značajaS. Kisin, Z. Petrašković : "Profili rovanÍe nastilÍ kak sb®zi v metaliLeskih sistemah". MontaanÍie i specialÍnie rabotnÍ v stroitelÍstve, str. 17-20., Moskva, 1996.
(M11) Istaknuta monografija međunarodnog značajaS.Kisin, N. Ravić, J. Kovačević, Z. Hriberšek: “The First Road Bridge on Stay Cables in Bosnia and Herzegovina”, Structural Engineering International, SEI Volume 13, Number 3, August 2003., Recent structures
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,S. Kisin: "Bočno izvijanje monosimetričnih čeličnih nosača deformabilnog poprečnog preseka", monografija, 86 strana, Građevinski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 1986.
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,S. Kisin: "Profilisani limovi u funkciji nosivosti metalnih konstrukcija", monografija , 76 strana, Beograd, IMS, 1994.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorKonstrukcije u građevinarstvuFakultet tehničkih nauka01.07.1998.