Predmet: Tehnologija betona (06 - GG21)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMaterijali u građevinarstvu i tehnologija betona
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Materijali u građevinarstvu 1dada
Materijali u građevinarstvu 2dada
Sticanje znanja o specifičnostima komponentnih materijala, svojstvima i metodama ispitivanja svežeg i očvrslog betona, projektovanju sastava i projektu betona, tradicionalnim i savremenim tehnologijama proizvodnje betona i izvođenja betonskih radova.
Stečeno znanje koristi u stručnim predmetima i inženjerskoj praksi. Student je kompententan za izbor odgovarajuće vrste "normalnih" betona i projektovanje sastava, tehnologiju izvođenja betonskih konstrukcija, praćenje i ispitivanje kvaliteta betona tokom građenja objekata i za izradu projekta betona. Stečene kompetencije može koristiti pri projektovanju i građenju betonskih konstrukcija.
Komponentni materijali za beton. Struktura i svojstva svežeg betona (reološka svojstva, tehnološka svojstva, ostala svojstva). Struktura i svojstva očvrslog betona (mikro i makro-struktura, osnovni zakoni čvrstoće, čvrstoća pri pritisku, na zatezanje i na smicanje, modul elastičnosti i poasonov koeficijent. Reološka svojstva očvrslog. Posebna svojstva betona (otpornost na dejstvo mraza, otpornost na dejstvo mraza i soli za odmrzavanje, otpornost na habanje, VDP). Projektovanje sastava različitih vrsta betona. Spravljanje betona, transport betona, ugrađivanje i negovanje betona. Izvođenje osnovnih betonskih konstrukcija. Specijalni postupci betoniranja i ugrađivanja betona. Ubrzano očvršćavanje betona. Izvođenje betonskih radova u ekstremnim klimatskim uslovima. Kontrola kvaliteta betona. Projekat betona.
U okviru predavanja studentima se kroz prezentacije pomoću fotografija, tabela, dijagrama, formula i odgovarajućih tekstova - definicija, objašnjava materija koja je predviđena nastavnim programom. Takođe se prikazuju i karatki tematski filmovi. U okviru laboratorijskih vežbi studenti mogu da vide postupke spravljanja betona i ispitivanja osnovnih svojstava svežeg i očvrslog betona. Jedan deo vežbi je računski gde se kroz zadatke povezuje pređena materija sa građevinskom praksom. Za sve studente je obavezna stručna ekskurzija (Fabrika betona i interesantni objekti u izgradnji gde se izvode betonski radovi). Ispit se sastoji iz teorijskog i praktičnog - pismenog dela, a pismeni deo je eliminatoran. Pismeni deo ispita obuhvata računske zadatke. Tokom semestra u kome se sluša predmet, prva oblast se može položiti kroz jedan kolokvijum, a druga oblast na ispitu. Teorijski deo ispita se polaže u ispitnim rokovima, nakon položenog pismenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Mihailo MuravljovOsnovi teorije i tehnologije betona1991Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Mihailo Muravljov, Dimitrije ZakićTehnologija betona - Zbirka rešenih ispitnih zadataka2003Građevinski fakultet Univerziteta u BeograduSrpski jezik
Vlastimir Radonjanin, Mirjana MaleševTehnologija betona - materijal sa predavanja2005autori - predmetni nastavniciSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Grafički raddada20.00
Kolokvijumdane20.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Praktični deo ispita - zadacineda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Radonjanin Vlastimir

Predavanja
Nedostaje slika

Malešev Mirjana

Predavanja
Nedostaje slika

Bulatović dr Vesna
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Lukić dr Ivan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Draganić Suzana
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Šupić Slobodan
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bulatović dr Vesna
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Lukić dr Ivan
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Draganić Suzana
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Šupić Slobodan
Docent

Laboratorijske vežbe