Predmet: Materijali u građevinarstvu 2 (06 - GG09)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastMaterijali u građevinarstvu i tehnologija betona
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Materijali u građevinarstvu 1dane

Predmeti kojima je preduslov predmet Materijali u građevinarstvu 2

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Tehnologija betonadada
Sticanje znanja o postupcima dobijanja, najvažnijim svojstvima, metodama ispitivanja i primeni najčešće korišćenih konstrukcijskih građevinskih materijala i materijala specijalnih namena.
Stečena znanja student koristi u drugim stručnim predmetima i nakon diplomiranja, u inženjerskoj praksi. Student je kompententan za izbor i definisanje zahtevanih svojstava osnovnih građevinskih materijala pri prjektovanju, kao i za korišćenje i kontrolu kvaliteta istih pri građenju objekata objekata.
Dobijanje, najvažnija svojstva i mogućnosti primene u građevinskoj praksi sledećih tradicionalnih i savremenih materijala: Građevinski kamen i agregati za maltere i betone; Građevinska keramika (zidna, krovna i keramika za oblaganje i popločavanje); Neorganski vezivni materijali (građevinski kreč, građevinski gips, cementi); Kreč-silikatni materijali; Malteri (za malterisanje, za zidanje i specijalni malteri, sastavi maltera); Beton - osnovni pojmovi i proizvodi od betona (prefabrikati); Drvo i proizvodi na bazi drveta, greške drveta i drvene građe, trajnost i zaštita drveta; Građevinsko staklo; Materijali posebnih namena (hidroizolacioni materijali, termoizolacioni materijali, boje, lakovi i lepkovi); Tehnički uslovi i kontrola kvaliteta građevinskih materijala. Ilustracija primene tradicionalnih i savremenih materijala za građenje kroz prikaz najpoznatijih objekata u pojedinim istorijskim razdobljima.
U okviru predavanja studentima se kroz prezentacije pomoću fotografija, tabela, dijagrama, formula i naglašenih tekstova - definicija, objašnjava materija koja je predviđena nastavnim programom. Takođe se prikazuju i karatki tematski filmovi. U okviru laboratorijskih vežbi studenti mogu da vide ili sami urade standardna ispitivanja građevinskih materijala. Jedan deo vežbi je računski gde se kroz zadatke povezuje pređena materija sa građevinskom praksom. Za sve studente je obavezna stručna ekskurzija (sajam građevinarstva i interesantni objekti u izgradnji).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Mihailo MuravljovGrađevinski materijali1995Građevinski fakultet Beograd i GROSknjigaSrpski jezik
Mihailo Muravljov, Sekula ŽivkovićGrađevinski materijali - Zbirka rešenih ispitnih zadataka1998Građevinski fakultet Univerziteta u BeograduSrpski jezik
Mirjana Malešev, Vlastimir RadonjaninMaterijali u gradjevinarstvu 2, tekst sa predavanja2005predmetni nastavniciSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada15.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada2.00
Prisustvo na predavanjimadada3.00
Usmeni deo ispitaneda55.00
Praktični deo ispita - zadacineda15.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Malešev Mirjana

Predavanja
Nedostaje slika

Radonjanin Vlastimir

Predavanja
Nedostaje slika

Lukić dr Ivan
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Bulatović dr Vesna
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Šupić Slobodan
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Draganić Suzana
Docent

Laboratorijske vežbe