Predmet: Zgradarstvo 2 (06 - GG16)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastZgradarstvo-građevinske i arhitektonske konstrukcije
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti zgradarstva, razrada funkcionalnih sklopova obloga, pregrada, osnovni elementi projektovanja zgrada, faze projektne dokumentacije i postupci otvaranja i zatvaranja gradilišta.
Stečena znanja predstavljaju osnovu za praćenje i razumevanje stručnih predmeta (korišćenje projektne dokumentacije i organizaciju i planiranje izgradnje - građevinsko-zanatski radovi).
Razrada funkcionalnih sklopova obloga i pregrada u okviru sklopa krova, sklopa trupa i sklopa podruma. Funkcionalni sklop obloga u krovu, krovni pokrivači i krovne terase. Sklop pregrada u trupu, nepokretne pregrade, zidovi i pokretne pregrade prozori i vrata. Problemi zaštite zgrade u podzemnom delu zgrade (podrumu). U okviru projektovanja upoznavanje sa elementima, sadržajem i izradom projektne dokumentacije (obuhvaćene sve faze projekta), vrste instalacija u građevinskim objektima, postupak dobijanja odobrenja za gradnju i upotrebne dozvole.
Nastava se realizuje kroz predavanja u vidu prezentacija i grafičkih vežbi koje student samostalno radi u konsultaciji sa asistentom. Student na časovima vežbanja na osnovu dobijenih informacija (predavanja i generalnih uputstava pre vežbe), rešava postavljene zadatke (grafičke vežbe). Student je upoznat sa sadržinom zadataka, što mu omogućava da se pripremi i donese literaturu koju može koristiti pri izradi rada. Svi odrađeni i pozitivno ocenjeni se vrednuju (boduju). Ispit obuhvata celokupno gradivo ovog semestra i polaže se pismeno. Ocena ispita se formira na osnovu pohađanja predavanja i vežbi, ocene grafičkih radova i pismenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
M.Letić, J.DražićZgradarstvo2001Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
K. MartinkovićOsnovi zgradarstva 11985Izgradnja - FTNSrpski jezik
K. MartinkovićOsnovi zgradarstva 21987Izgradnja - FTNSrpski jezik
K. MartinkovićOsnovi zgradarstva 31988Izgradnja - FTNSrpski jezik
M.PetrovićArhitektonske konstrukcije 22006Orion ArtSrpski jezik
R.TrbojevićArhitektonske konstrukcije-masivni konstruktivni sklop2003Orion-art, BeogradSrpski jezik
P.KrstićArhitektonske konstrukcije 11963Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
P.KrstićArhitektonske konstrukcije 21983Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
S. IlićKlasični drveni krovovi2003Građevinska knjigaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada40.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Dražić dr Jasmina
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Jakšić dr Željko
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Bibić Dragana

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vujkov Aleksandra
Asistent-master

Auditorne vežbe