Predmet: Matematičke metode 2 (06 - GG05)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastMatematika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Matematičke metode 1dane

Predmeti kojima je preduslov predmet Matematičke metode 2

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Matematičke metode 3dane
Dejstva na objektedane
Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti matematičke algebre i analize.
Stečena znanja koristi u stručnim predmetima.Student je kompententan da u daljem obrazovanju u stručnim predmetima pravi, analizira i rešava matematičke modele.
Realne funkcije jedne realne promenljive – neodređeni i određeni integrali i primena.Realne funkcije više realnih promenljivih - granična vrednost, neprekidnost, diferencijalni račun i njegova primena. Obične diferencijalne jednačine prvog. Obične diferncijalne jednačine višeg reda;linearne diferencijalne jednačine n-tog reda sa konstantnim koeficijenti;Eulerova diferencijalna jednačina.
Predavanja. Racunske vežbe. Konsultacije. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakteristicnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na računskim vežbama, koja prate predavanja, rade se zadaci i na taj način produbljuje izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji cini logičku celinu,može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku 2 dela. Prvi deo: realne funkcije jedne realne promenljive – neodređeni i određeni integrali i primena. Drugi deo: realne funkcije više realnih promenljivih - granična vrednost, neprekidnost, diferencijalni račun i njegova primena, obične diferencijalne jednačine prvog reda, linearne diferencijalne jednačine n-tog reda sa konstantnim koeficijenti,Eulerova diferencijalna jednačina.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
I. Čomić, N. SladojeIntegralni račun1998FTN,Novi Sad,Srpski jezik
I. Čomić, Lj. PavlovićFunkcije više promenljivih2000FTN, Novi SadSrpski jezik
I. Kovačević, V.Marić, M. Novković, B. RodićMatematička analiza I2004Vedes, Beograd, 2004Srpski jezik
I. Čomić, A. NikolićDiferencijalne jednačine1999FTN, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda10.00
Praktični deo ispita - zadacineda60.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Uzelac dr Zorica
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Teofanov dr Ljiljana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Obradović Jovana
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Stamenković Andrijana
Istraživač saradnik

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Savić Nenad

Auditorne vežbe